Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Beslagsforbud

Et privat beslagsforbud kan tinglyses dersom det er bestemt av en gavegiver eller i et testament. Sletting av et tinglyst beslagsforbud kan gjøres etter vedtak fra Stiftelsestilsynet.

Hva er et beslagsforbud?

Et beslagsforbud er et forbud mot å ta pant i et formuesgode. Dersom du har et tinglyst beslagsforbud på din eiendom eller borettslagsandel risikerer du ikke at eiendommen blir tvangssolgt som følge av utlegg eller konkurs. Dette forutsetter at beslagsforbudet er gyldig overfor den man skylder penger.

Hvem kan bestemme et privat beslagsforbud?

Private beslagsforbud kan bestemmes av en gavegiver eller ved et testament. Dette følger av dekningsloven § 3-1. Eieren selv kan ikke bestemme beslagsforbud på sin eiendom.

Hvis beslagsforbudet er bestemt av en gavegiver kan det tinglyses i grunnboken samtidig som eiendommen overføres. Bestemmelsen skrives direkte inn i punkt 6 på skjøtet, eller i et gavebrev som legges ved skjøtet til tinglysing. Det samme gjelder beslagsforbud i borettslagsandeler.

Et beslagsforbud som er tatt inn i et testament kan tinglyses etter testators dødsfall.

Husk å presiser hvilken gjeld ved tinglysing

Det må komme tydelig frem i skjøtet eller gavebrevet om beslagsforbudet skal gjelde for eldre gjeld dekningsloven § 3-1, eller fremtidig gjeld dekningsloven § 3-2, eller begge paragrafene. Dersom beslagsforbudet gjelder for fremtidig gjeld båndlegges eiendommen eller borettslagsandelen slik at eieren ikke har adgang til å selge eller pantsette den, eller råde over den på lignende måte. 

Hvordan slette et beslagsforbud?

Dersom du har en bestemmelse om beslagsforbud på eiendommen din, kan du ikke slette den selv. Den som har bestemt beslagsforbudet kan heller ikke slette dette. Overdrageren, erververen eller tillitsmannen kan søke om å få endret eller opphevet beslagsforbudet hos Stiftelsestilsynet. Et vedtak om oppheving fra Stiftelsestilsynet kan sendes til tinglysing for å slette beslagsforbudet fra grunnboken.

Hvis eieren ikke ønsker å oppheve beslagsforbudet, men ønsker å selge eiendommen og bruke pengene på noe annet, kan dette drøftes med tillitsmannen. Han kan gi samtykke til at de beslagsfrie midlene brukes på annen eiendom eller lignende. Beslagsforbudet er knyttet til personen og vil ikke lenger være tinglyst på eiendommen etter tinglyst overføring. Dersom beslagsforbudet er knyttet til fremtidig gjeld dekningsloven § 3-2, må det legges ved et samtykke fra tillitsmannen når overdragelsen tinglyses.

Ofte stilte spørsmål

Share
XPPT