Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Sjekkliste for kommune- og fylkesendringer

Kartverkets sjekkliste til hjelp for kommunene i arbeidet med kommune- og fylkesendringene.

Sjekklisten gir en oversikt over oppgaver i reformene i IKT-sammenheng. Hver oppgave har en ansvarlig etat og et anbefalt tidsperspektiv med endelig frist. I løpet av endringsprosessen kan sjekklisten brukes som referanse og ressurs. Sjekklisten er ikke en fullstendig liste, men et referanseverktøy. Velg iverksettingsår 2024 for å se aktuelle oppgaver.

Loading

Customize the checklist to your preferences

Subject (Select one or more):

{{getFilterText(activeSubject, filters.SubjectFilters)}}

Department for:

{{activeDepartment}}

Your list applies to:

Reform
{{getFilterText(activeFilters.ReformFilters, filters.ReformFilters)}}
Implementation
{{activeFilters.SelectedYear}}
Subject
{{getFilterTextArray(activeFilters.SubjectFilters, filters.SubjectFilters)}}
Department
{{activeFilters.DepartmentFilters.join(', ')}}

Showing {{tasks.length}} of {{totalTasks}} hits

Loading

{{getYear(task.StartDate)}}

{{getYear(task.EndDate)}}

{{getMonthText(task.StartDate, 0)}}

{{getMonthText(task.EndDate, 0)}}

Recently updated

{{task.Heading}}

{{getFilterTextArray(task.Reform, filters.ReformFilters)}}

{{getTaskStatusText(task.Status)}}

Subject:

{{getFilterTextArray(task.Subject, filters.SubjectFilters)}}

Department:

{{getJoinedCSV(task.Department)}}

Ownership:

{{getTextOrPlaceholder(task.Ownership)}}

Startup:

{{getDateddmmyyy(task.StartDate)}}

Length:

{{getMonthSuffix(getMonthsBetween(task.StartDate, task.EndDate))}}

Due:

{{getDateddmmyyy(task.EndDate)}}
{{addMonths(timeLineStartDate, i).getFullYear()}}

Before you can start this task, you must complete:

"{{dependentTask.Heading}}" "{{dependentTask.Heading}}"