Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Sjekkliste for kommune- og fylkessammenslåing

Kartverkets sjekkliste til hjelp for kommunene i arbeidet med kommune- og regionreformene.

Sjekklisten gir en oversikt over oppgaver i reformene i IKT-sammenheng. Hver oppgave har en ansvarlig etat og et anbefalt tidsperspektiv med endelig frist. I løpet av sammenslåingsprosessen kan sjekklisten brukes som referanse og ressurs. Sjekklisten er ikke en fullstendig liste, men et referanseverktøy som vil utvides fortløpende.

Loading

Customize the checklist to your preferences

Subject (Select one or more):

{{getFilterText(activeSubject, filters.SubjectFilters)}}

Department for:

{{activeDepartment}}

Your list applies to:

Reform
{{getFilterText(activeFilters.ReformFilters, filters.ReformFilters)}}
Implementation
{{activeFilters.SelectedYear}}
Subject
{{getFilterTextArray(activeFilters.SubjectFilters, filters.SubjectFilters)}}
Department
{{activeFilters.DepartmentFilters.join(', ')}}

Showing {{tasks.length}} of {{totalTasks}} hits

Loading

{{getYear(task.StartDate)}}

{{getYear(task.EndDate)}}

{{getMonthText(task.StartDate, 0)}}

{{getMonthText(task.EndDate, 0)}}

Recently updated

{{task.Heading}}

{{getFilterTextArray(task.Reform, filters.ReformFilters)}}

{{getTaskStatusText(task.Status)}}

Subject:

{{getFilterTextArray(task.Subject, filters.SubjectFilters)}}

Department:

{{getJoinedCSV(task.Department)}}

Ownership:

{{getTextOrPlaceholder(task.Ownership)}}

Startup:

{{getDateddmmyyy(task.StartDate)}}

Length:

{{getMonthSuffix(getMonthsBetween(task.StartDate, task.EndDate))}}

Due:

{{getDateddmmyyy(task.EndDate)}}
{{addMonths(timeLineStartDate, i).getFullYear()}}

Before you can start this task, you must complete:

"{{dependentTask.Heading}}" "{{dependentTask.Heading}}"