Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Postlister og innsyn

Journalistar og andre som er interesserte kan søkje innsyn i dokument frå Kartverket.

Innsyn i postjournalen

Postjournalen til Kartverket er ein del av ein felles offentleg elektronisk postjournal, eInnsyn. Der kan du søkje i saksdokument som blir registrert i Kartverket og bestille det du ønskjer innsyn i.

Gå til eInnsyn

For å finne Kartverkets dokument, må du velje "Filtrer i statlege verksemder" og "Statens kartverk". 

I postjournalen finn du alle ugraderte dokument som er journalførte. Dokument som er gradert etter tryggingslova og beskyttelsesinstruksen, ligg ikkje i den offentlege journalen.

Innsyn i panteboka

Tinglyste dokumentet blir lagt i panteboka hjå Kartverket. Etter forskrift om gebyr for tinglysing mv. § 5 tredje ledd skal det betalast eit gebyr ved utlevering av desse dokumenta.

Bestill kopi av tinglyste dokument

Innsyn i tinglysingsregisteret

Dokument som kjem inn til Kartverket for tinglysing, blir ført i eigen journal i tinglysingsregisteret.

Journal for tinglysingsregisteret

Dokumenta som kjem inn, blir sende attende til innsendar etter tinglysing. Vi vil difor i mange tilfelle ikkje ha det brevet som er journalført. Men i journalen vil du uansett kunne sjå kva for saker tinglysinga har mottatt.

Innsyn i stadnamnsaker

Gjennom eInnsyn kan du også søkje innsyn i saker som gjeld stadnamn. Les meir om innsyn i stadnamnsaker.

Share
XPPT