Fylkesgeodatautvalgets arbeidsområder

Utvalget skal gi råd og anbefalinger til Norge digitalt-partene i Trøndelag, og skal gi anbefalinger i saker som skaper presedens.

Utvalget skal:

  • bidra til økt bruk av geodata i forvaltningen og til å profilere Norge digitalt/ Geovekst og den samfunnsmessige betydningen av forvaltningsarbeid på tvers av forvaltningsnivåene i fagmiljøene
  • gi råd og anbefalinger til deltakende parter
  • behandle og godkjenne Geodataplanen.
  • forberede og gjennomføre vedlikeholdsårsmøter>forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)

Med sammenslåingen til Trøndelag fylke har også Norge digitalt-samarbeidet blitt tilpasset det nye fylket. Det nye fylkesutvalget ble konstituert i november 2017. 

Medlemmer i fylkesgeodatautvalget 2020
Representant forNavnKommer fra
Kommunene Ytre Namdal Ingunn Lysø Nærøysund kommune
Kommunene Indre Namdal Elisabeth Vollmo Bjørhusdal Grong kommune
Kommunene Innherred Alf Roksvåg Verdal kommune
Kommunene Værnes Asbjørn Fiskvik Malvik kommune
Kommunene Fosen Trude Iversen Hårstad Åfjord kommune
Kommunene Orkdalsregionen Hans-Victor Wexelsen Orkland kommune
Kommunene Trøndelag sør Ingrid Fossum Røros kommune
Trondheim Kommune Mona Høiås Sæther Trondheim kommune
Landbruket Gaute Arnekleiv (leder) Fylkesmannen i Trøndelag
Fylkesmannen Lars Petter Løkken (midlertidig) Fylkesmannen i Trøndelag
Fylkesmannen Kristian Julien Fylkesmannen i Trøndelag
Fylkeskommunen Frode Brataas Trøndelag fylkeskommune
Veg (europa- og riksveger) Ingunn T. Arctander Jakola Statens vegvesen
Veg (fylkesveger) Hilde Øfsti Statens vegvesen
Jernbanen Håvard Moe Bane NOR SF
Nettselskapene Roger Espen Tensio TS
Nettselskapene Tor Åge Wågø Tensio TN
Kartverket Lars Mardal KV Trøndelag
Kartverket Jon Endre Kirkholt KV Trøndelag
Kartverket Alf Egil Aaberge KV Trøndelag
Kartverket Synne Rudsar KV Trøndelag
Kartverket Anders Østeraas KV Trøndelag

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner ved Kartverket Trøndelag: jon.endre.kirkholdt@kartverket.no og lars.mardal@kartverket.no

Referatene er i pdf-filformat.