Fylkesgeodatautvalgets arbeidsområder

Utvalget skal gi råd og anbefalinger til Norge digitalt-partene i Trøndelag, og skal gi anbefalinger i saker som skaper presedens.

Utvalget skal:

  • bidra til økt bruk av geodata i forvaltningen og til å profilere Norge digitalt/Geovekst og den samfunnsmessige betydningen av forvaltningsarbeid på tvers av forvaltningsnivåene i fagmiljøene
  • gi råd og anbefalinger til deltakende parter
  • behandle og godkjenne Geodataplanen.
  • forberede og gjennomføre vedlikeholdsårsmøter (forvaltning, drift og vedlikehold FDV)

Trøndelag 2018

Med sammenslåingen til Trøndelag fylke har også Norge digitalt-samarbeidet blitt tilpasset det nye fylket. Det nye fylkesutvalget ble konstituert i november 2017.

Dette første møtet i 2018 var et lunsj-til-lunsj-møte slik at medlemmene fikk tid til diskusjoner og til å bli kjent.

Hovedtema på møtet var:

  • Tilgang til temadata
  • Prosjektorganisering
  • Ny mal til Geodataplanen

 

Medlemmer i fylkesgeodatautvalget 2019
Representant forNavnKommer fra
Kommunene Ytre Namdal Ingunn Lauritzen Lysø Vikna kommune
Kommunene Indre Namdal Elisabeth Vollmo Bjørhusdal Grong kommune
Kommunene Innherred Alf Roksvåg Verdal kommune
Kommunene Værnes Asbjørn Fiskvik Malvik kommune
Kommunene Fosen Trude Iversen Hårstad Åfjord kommune
Kommunene Orkdalsregionen Hans-Victor Wexelsen Meldal kommune
Kommunene Trøndelag sør Ingrid Fossum Røros kommune
Kommune Mona Høiås Sæther Trondheim kommune
Landbruket i Trøndelag sør Gaute Arnekleiv Fylkesmannen i Trøndelag
Fylkesmannen  Julia Olsson Fylkesmannen i Trøndelag
Fylkesmannen Kristian Julien Fylkesmannen i Trøndelag
Fylkeskommune Frode Brataas Trøndelag fylkeskommune
Statens vegvesen Hilde Øfsti SVV region midt
Jernbane Håvard Moe Bane NOR SF
Energiverk Roger Espen Trønderenergi
Energiverk Tor Åge Wågø Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Kartverket Lars Mardal KV Trøndelag
Kartverket Jon Endre Kirkholt KV Trøndelag
Kartverket Alf Egil Aaberge KV Trøndelag
Kartverket Synne Rudsar KV Trøndelag
Kartverket Elling Ringdal KV Trøndelag

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner ved Kartverket Trøndelag: jon.endre.kirkholdt@kartverket.no og lars.mardal@kartverket.no