Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Meld inn feil i sjøkart

Har du observert feil eller manglar i sjøkartet som du vil melde frå om? Meld dei inn via Kartverkets teneste «Rett i kartet».

Via tenesta Rett i kartet kan du melde inn feil og manglar i sjøkartet, etablering og endring av installasjonar eller annan informasjon.

Rett i kartet

Alle kan bidra

Alle brukarar av sjøkart kan bidra med tilbakemeldingar, anten det er til eit papirsjøkart eller ein kartplottar med kartdata frå Kartverket.

Sjøkart er ferskvare og «Rett i kartet» gjer det mogleg å kome med dine oppdateringar direkte til oss. Dette er med på å gje sjøfarande eit sikrare og betre navigasjonsprodukt.

Slik gjer du det

Innmeldinga gjer du ved å registrere punkt, linjer og flater. Du kan også legge ved bilete av observasjonen, eller laste opp data frå ei GPS-eining.

Vi ønskjer tilbakemeldingar om feil og manglar i sjøkart som kan vere navigasjonskritiske. Dette kan til dømes vere:

 • grunner og skjær
 • kablar
 • luftspenn
 • bruer
 • røyrleidning
 • havbruk
 • kaianlegg
 • fyllingar og moloar
 • lykter og lanternar
 • stakar og jernstenger
 • vardar og båkar

Alle tilbakemeldingane vil bli behandla og vurdert i Kartverket før dei kan leggast inn i karta. Ønskjer du tilbakemelding og å sjå status på di sak, kan du i tillegg opprette ein brukarkonto på Rett i kartet.

Behandlingstid

Etter at innmeldinga er registrert, vil Kartverket starte behandlinga. Behandlingstida vil vere avhengig av tilbakemeldinga. Kartverket har klare krav til datakvalitet og datakjelde som brukast i sjøkarta. Difor vil nokre meldingar vere enkle å få ut i sjøkartet, medan andre meldingar vil krevje meir undersøking.

Share
XPPT