Webinar om stedsnavnarbeid

Kartverket i Trøndelag i samarbeid med Kartverket i Møre og Romsdal inviterer til webinar om stedsnavnarbeid. Målet med webinaret er å belyse saksgangen i stedsnavnsaker og hvordan en kan organisere arbeid med stedsnavn i kommunene.

09:00 - 11:00
Teams (invitasjon er sendt aktuelle deltakere)

Har du spørsmål om webinaret?

Ta kontakt med
berit.sandnes@kartverket.no

Arrangør
Kartverket Møre og Romsdal
Kartverket Trøndelag

Kartverket og Språkrådet tar utgangspunkt i lovens krav, og Språkrådet vil presentere et nytt e-læringskurs om saksbehandling etter lov om stadnamn. Den praktiske organiseringen av arbeidet med stedsnavn er opp til kommunene. Ålesund og Oppdal kommuner vil presentere hvordan de har organisert stedsnavnarbeidet.

Webinaret gjennomføres som et Teams-møte.

Det blir tid til kommentarer og spørsmål etter hvert foredrag, og en oppsummering til slutt, om noen ønsker å spørre eller kommentere ytterligere.

Program

9.00 Velkommen v/ Lars Mardal, Kartverket

9.05 Stedsnavnloven og saksgang v/ Berit Sandnes, Kartverket

  • Hvilke momenter vektlegges ved fastsetting av skrivemåte?
  • Hva menes nedarva lokal uttale?
  • Hvem gjør hva i navnesaker?

9.25 Språkrådets e-læringskurs v/ Ellen Hellebostad Toft, Språkrådet

9.45 Pause

10.00 Praktisk stedsnavnarbeid i kommunene

  • Presentasjon fra to kommuner,
    • Knut Skare, Ålesund
    • Halvor Rolvsjord og Sjur Vammervold, Oppdal

10.40 Språkrådets innsamlingsverktøy for stedsnavn v/ Line Lysaker Heinesen, Språkrådet

10.50 – 11.00 Oppsummering

Del