Sandnes

Vannstand nå

Ikke tilgjengelig

Neste forventede lavvann (fjære)

Neste forventede høyvann (flo)