Nervei

Vannstand nå

212 cm

Sist oppdatert: kl.
Over sjøkartnull

Neste forventede høyvann (flo)

Neste forventede lavvann (fjære)