Hitra kommune

Vannstand nå

215 cm

Sist oppdatert: kl.
Over sjøkartnull

Neste forventede lavvann (fjære)

Neste forventede høyvann (flo)