Kopervik

Vannstand nå

Ikke tilgjengelig

Neste forventede høyvann (flo)

Neste forventede lavvann (fjære)