Hopp til innhold

Se havnivå

Finn informasjon om observert og varslet vannstand, tidevann, landheving og framtidig havnivå ved å søke på et sted.

Driftsmelding

Mine steder

Aktuelt

Nytt kart synliggjer auka havnivå og stormflod

75 prosent av Noregs befolkning bur langs kysten, og rundt 280 kommunar har ei kystlinje. Sårbarheit for stormflod forventast å auke langs norskekysten i framtida som følgje av havnivåstiging. No blir alt visualisert i kart.

Les mer

Tidevannstabell fra Se havnivå