Hopp til innhold

Data på Se havnivå

Få innsikt i målemetodar, forsking og referansenivå som dannar grunnlag for dataa på Se havnivå. Last ned publikasjonen «Tidevannstabeller».

«Tidevannstabeller for den norske kyst med Svalbard» er gratis tilgjengeleg for nedlasting i pdf-format.

Les mer

Kartverket har 25 permanente vannstandsmålere i Norge: 23 langs norskekysten, én i Ny-Ålesund på Svalbard og én på Jan-Mayen.

Les mer

Kartverkets 25 permanente vannstandsmålere i Norge måler vannstanden langs kysten hele året, døgnet rundt.

Les mer

Det er viktig å forstå hvordan havnivået vil endre seg i framtiden for å effektivt kunne planlegge og forvalte kystsonen.

Les mer

Lurer du på hvordan det er mulig å observere millimeterstore endringer i havnivået? Svaret er å bevege seg ut i verdensrommet og gjøre målinger fra satellitter.

Les mer

For å måle havnivået brukes i dag tre metoder: Vannstandsmåling, satellitthøydemåling og måling av landheving.

Les mer

For å kunne bestemme høyder og dybder må man ha noe å referere til – et nullnivå. Det finnes flere ulike referansenivåer i Norge for dybder og høyder i kart og annen geografisk informasjon.

Les mer

De viktigste referansenivåene for vannstand er middelvann og sjøkartnull, og sammenhengen mellom disse og nullnivåene i landkart.

Les mer

Både Normalnull 2000 (NN2000) og middelvatn er moglege referansenivå i menyane ved søk etter vasstandsdata på Se havnivå, men kva skal du velje?

Les mer

Rapporten «Fremtidig havnivå og stormflo i norske kystkommuner» beskriver hvordan havet kan komme til å stige langs norskekysten i dette århundret, og hvordan det vil påvirke vannstanden under en stor...

Les mer

Trenger du hjelp med denne siden?

Kontakt oss

Telefon 08.00-15.45
32 11 80 00
post@kartverket.no
 

Chat