Hopp til innhold

Tidevann og vannstand

De fleste steder i verden har vi to høyvann og to lavvann hver dag, men det er ikke bare tidevannet som gir vannstandsendringer.

«Tidevannstabeller for den norske kyst med Svalbard» er gratis tilgjengeleg for nedlasting i pdf-format.

Les mer

Normalnull 2000 (NN2000) er nå mulig referansenivå i menyene ved søk etter vannstandsdata på Se havnivå. Det betyr at du får vannstand og nivåskisser relatert til samme null som landkartene for samme ...

Les mer

De viktigste referansenivåene for vannstand er middelvann og sjøkartnull, og sammenhengen mellom disse og nullnivåene i landkart.

Les mer

Stormflo oppstår når påvirkning fra været gjør vannstanden ekstra høy. Særlig lufttrykksendring og vind påvirker vannstanden.

Les mer

De fleste steder i verden har vi to høyvann og to lavvann hver dag. I perioder er alle høyvannene ekstra store eller alle lavvannene ekstra lave.

Les mer

Det er to hovedårsaker til at vannstanden i sjøen varierer, og det er astronomisk tidevann og værets virkning på vannstanden.

Les mer

Tidevannsstrømmer oppstår som følge av høydeforskjellen mellom flo og fjære, og lokalt kan strømmene bli svært sterke.

Les mer

Det globale havnivået stiger. Økte havtemperaturer og smelting av isbreer er de viktigste årsakene til dette.

Les mer

Kartverket har 25 permanente vannstandsmålere i Norge: 23 langs norskekysten, én i Ny-Ålesund på Svalbard og én på Jan-Mayen.

Les mer

Kartverkets 25 permanente vannstandsmålere i Norge måler vannstanden langs kysten hele året, døgnet rundt.

Les mer