Siste oppdatering

Skjemaer

 • Pantedokument for fast eiendom

  Pantedokument for fast eiendom Her finner du veiledning og skjema for å tinglyse pant i fast eiendom. Dette skjemaet kan du bruke for å pantsette fast eiendom. Når du laster ned skjemaet må du

 • Grunnboksutskrift fast eiendom

  Grunnboksutskrift for fast eiendom En grunnboksutskrift viser hvem som er tinglyst eier av eiendommen. Den viser også eventuelle pengeheftelser, erklæringer og avtaler, eller om andre eiendommer

 • Hjemmelserklæring arv - fast eiendom

  Hjemmelserklæring i forbindelse med arv, skifte og uskifte Dersom du skal overføre en fast eiendom som står tinglyst på en avdød person til arvingene ved privat skifte, må du bruke skjemaet "

 • Erklæring om rettighet i fast eiendom

  Erklæring om rettighet i fast eiendom Ønsker du å tinglyse en rettighet eller avtale i fast eiendom? Da kan du lese veiledning og finne skjema på denne siden. Det er dermot ikke et krav at du bruker

 • Kopi av tinglyst dokument - Fast eiendom

  Kopi av tinglyst dokument i fast eiendom Noen ganger er det nødvendig å se hva som står skrevet i en tinglyst avtale. Du kan bestille en kopi av dokumentet som er arkivert hos Kartverket. Du må

 • Fullmakt ved oppmåling

  Fullmakt ved oppmålingsforretning Eksempel til fullmakt som kan brukes ved krav om oppmåling, eller andre eiendomsendringer. 

 • Pantedokument med hjemmelshaver samtykke - bokmål

  Pantedokument med hjemmelshaver samtykke Dette skjemaet kan du benytte for å tinglyse panterett i fast eiendom, med hjemmelshavers samtykke. Det vil si i tilfeller der pantsetter ikke har

 • Rekvisisjon om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning - Bokmål

  Rekvisisjon om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning For veiledning til utfylling av skjemaet, eller spørsmål om matrikulering av eiendom, må du henvende deg til kommunen der

 • Skjøte

  Skjøte Skjøte er det dokumentet som brukes for å overføre fast eiendom til en ny eier. Den nye eieren får grunnbokshjemmel til eiendommen. Skjøte er det dokumentet som brukes for å overføre fast

 • Fordeling av sameieandeler ved seksjonering

  Fordeling av sameieandeler ved seksjonering Dersom du skal fordele seksjoner mellom sameiere når en eiendom blir seksjonert skal du bruke skjemaet: Fordeling av sameieandeler ved seksjonering.

 • Egenerklæring av eierskap til offentlig veg- eller jernbanegrunn

  Egenerklæring av eierskap til offentlig veg- eller jernbanegrunn Denne egenerklæringen kan benyttes av stat, fylkeskommune eller kommune i sak som gjelder arealoverføring, oppretting av ny

 • Erklæring om arealoverføring

  Erklæring om arealoverføring Dette skjemaet skal fylles ut ved arealoverføring mellom to eiendommer som har forskjellige hjemmelshavere i grunnboken. Gjelder en eller flere av eiendommene festegrunn

 • Festekontrakt

  Veiledning til utfylling av festekontrakt Nye festekontrakter som skal tinglyses, må være satt opp på standardisert skjema for tinglysing. Eldre festekontrakter som ble utformet etter tidligere

 • Hjemmelserklæring arv borettslag

  Hjemmelserklæring i forbindelse med arv, skifte og uskifte - Andel i borettslag Dersom du skal overføre en borettslagsandel som står tinglyst på en avdød person til arvingen(e) ved privat skifte, må

 • Kopi av tinglyst dokument andel i borettslag

  Kopi av tinglyst dokument for andeler i borettsalg Noen ganger er det nødvendig å se hva som står skrevet i et tinglyst dokument, som er arkivert hos Kartverket. Du må skrive  dokumentnummeret på

 • Grunnboksutskrift andel i borettslag

  Grunnboksutskrift for andel i borettslag En grunnboksutskrift viser hvem som er tinglyst eier til borettslagsandelen, om det er flere eiere, og om det er tinglyst pengeheftelser. Grunnboksutskrift

Del