Siste oppdatering

Nye utgaver av fire sjøkart i Vestland

Hovedseriekartene nr. 19, 21, 23 og 119 som dekker farvann i Vestland fylke, er utgitt i nye utgaver. Kartene er oppdatert med mange lykteendringer. Tidligere utgaver av sjøkartene er nå ugyldige.

Nye utgaver av hovedseriekartene nr. 19, 21, 23 og 119 ble alle utgitt 7. januar 2022. Kartene trykkes ikke, men plottest på bestilling gjennom Print on Demand-tjenesten. Tidligere utgaver av kartene fra 06/2021 (kart nr. 19), 09/2018 (nr. 21 og 23) og 2017 (nr. 119) er nå ugyldige.

Alle sjøkartene er i målestokk 1:50 000 og inngår i Kartverkets hovedkartserie

Kjøpe sjøkart

Kartverket selger ikke papirkart, men lager kartfiler som forhandlere trykker for deg, såkalte Print on Demand-kart (POD).

Se oversikt over Kartverkets forhandlere som du kan bestille papirkart hos.

Kartenes dekningsområder

Hovedseriekart nr. 19 dekker farvannet Ryvarden - Selbjørnsfjorden. Kartet inneholder spesialene "Espevær", "Kuleseidkanalen", "Mosterhamn" og "Sagvåg" alle i målestokk 1:20 000. I tillegg vises Ålfjordbotn i en vignett.

Hovedseriekart nr. 21 dekker farvannet Selbjørnsfjorden - Bergen. 

Hovedseriekart nr. 23 dekker farvannet Bergen - Fedje. 

Hovedseriekart nr. 119 dekker farvannet i Osterfjorden og Sørfjorden. Kartet inneholder spesialen "Tjuvasundet" i målestokk 1:10 000. I tillegg vises Bergen, Bolstadfjorden og Masfjorden i vignetter.

Endringer i disse utgavene

Kartene er oppdatert med mange sektorlykter som er omskjermet til IALA-systemet. Det kan være omfattende endringer. Les mer om overgangen til IALA-standard på Kystverkets nettsider.

Det har vært en del andre rettelser i kartene. Dette kan være sjømerker, fartsbegrensninger, rørledninger, grunnerapporteringer, utfyllinger og annet. All landinformasjon er oppdatert.

Sjøkartene er oppdatert med alle innrapporterte endringer siden forrige gang kartene ble utgitt, som er meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs). I tillegg er kartene oppdatert med andre endringer som ikke er meldt i Efs. Dette kan være nye kaier, moloer og nymålinger i større og mindre grad.

Stedsnavn er oppdatert etter opplysninger hentet fra Sentralt stedsnavnregister (SSR).

Alle sikkerhetskritiske oppdateringer, rettelser og tracinger til offisielle norske sjøkart er gratis tilgjengelig via den digitale tjenesten for Efs, kartverket.no/efs.

Slik er kartene merket:

Utgitt av Kartverket 2002 (kart nr. 19), 2003 (kart nr. 21), 2004 (kart nr. 23) og 2006 (kart nr. 119). Ny utgave 01/2022. POD: 7. januar 2022. Rettet t.o.m. Efs nr 24/21.

Kartene har følgende begrensninger:

Kart nr. 19: 
SW hjørne: 59°30’00’’N, 04°58’00’’E
NE hjørne: 59°59’00’’N, 05°37’00’’E

Kart nr. 21: 
SW hjørne: 59°57’30’’N, 04°50’00’’E
NE hjørne: 60°24’30’’N, 05°31’00’’E

Kart nr. 23: 
SW hjørne: 60°22’12’’N, 04°39’00’’E
NE hjørne: 60°49’30’’N, 05°20’30’’E

Kart nr. 119:
SW hjørne: 60°25’00’’N, 05°12’00’’E
NE hjørne: 60°52’00’’N, 05°52’30’’E

Elektroniske sjøkart

Områdene som dekkes av sjøkartene er også dekket  av ENC-er (elektroniske kartceller).

Ny utgave

En ny utgave av et eksisterende kart inkluderer endringer viktig for navigasjon, i tillegg til endringer som tidligere er kunngjort i Etterretninger for sjøfarende (Efs). Når en "ny utgave" av sjøkartet blir utgitt, vil tidligere utgaver være foreldet og dermed ugyldige.

Det presiseres at store deler av kartet er uendret. Kartnummeret endres ikke, med unntak av tilføying av INT-nummer når sjøkartet blir et internasjonalt kart (INT-kart).

Norske sjøkart blir utgitt som POD-kart, ny utgave og nytt kart. Les mer i artikkel om hovedseriekart.

Kontakt

Les mer

Datakvalitet i norske sjøkart

Vær obs på kvaliteten på dybdedataene i sjøkartet! Er det områder som aldri har blitt kartlagt eller som er sjømålt med håndlodd før år 1960? Sjekk kilde-/ZOC-diagram som gir info om hvor nøyaktig dybdedataene er i kartet.

Se havnivå, vannstand og tidevann

På tjenesten Se havnivå finner du informasjon om observert og varslet vannstand, flo, fjære og tidvannstabeller ved å søke på et sted. I tillegg er der artikler om referansenivå, havnivå, tidvann og vannstand.

Del