Siste oppdatering

Nye utgaver av sjøkart i Sør-Troms

Hovedseriekart nr. 80 og 82 som dekker farvann i Sør-Troms, er gitt ut i nye utgaver. Kartene inneholder mange oppdateringer. Tidligere utgaver av sjøkartene er nå ugyldige.

Nye utgaver av hovedseriekart nr. 80 "Harstad – Sjøvegan – Dyrøya" og nr. 82 "Andfjorden", ble begge utgitt 6. mai 2021. Kartene trykkes ikke, men plottest på bestilling gjennom Print on Demand-tjenesten. Tidligere utgaver av kartene fra 2018 (nr. 80) og 2016 (nr. 82) er nå ugyldige.

Sjøkartene er i målestokk 1:50 000 og inngår i Kartverkets hovedkartserie

Kjøpe sjøkart

Kartverket selger ikke papirkart, men lager kartfiler som forhandlere trykker for deg, såkalte Print on Demand-kart (POD).

Se oversikt over Kartverkets forhandlere som du kan bestille papirkart hos.

Kartenes dekningsområder

Hovedseriekart nr. 80 dekker farvann i Vågsfjorden med Harstad, Andørja, Sjøvegan og Dyrøya, og inneholder en vignett for Sagfjorden.

Hovedseriekart kart nr. 81 dekker Andfjorden og Senjas vestkyst.

Endringer i disse utgavene

Kartene er oppdatert med en del sektorlykter som er omskjermet til IALA-systemet. Det kan være omfattende endringer. Les mer om overgangen til IALA-standard på Kystverkets nettsider.

Kvaliteten på dybdedataene vises nå i ZOC-diagram (Zones of Confidence). Dette er et internasjonalt system som deler dybdedata inn i kategorier (CATZOC) basert på målemetode, dekningsgrad og nøyaktighet på posisjon og dybde.

Det har vært en del andre rettelser i kartene. Dette kan være lykteendringer, sjømerker, fartsbegrensninger, rørledninger, grunnerapporteringer, utfyllinger og annet.

Sjøkartene er oppdatert med alle innrapporterte endringer siden forrige gang kartene ble utgitt, som er meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs). I tillegg er kartene oppdatert med andre endringer som ikke er meldt i Efs. Dette kan være nye kaier, moloer og nymålinger i større og mindre grad.

Stedsnavn er oppdatert etter opplysninger hentet fra Sentralt stedsnavnregister (SSR).

Alle sikkerhetskritiske oppdateringer, rettelser og tracinger til offisielle norske sjøkart er gratis tilgjengelig via den digitale tjenesten for Efs, kartverket.no/efs.

Slik er kartene merket:

Utgitt av Kartverket 1993 (kart nr. 80) og 2007 (kart nr. 82).
Ny utgave 05/2021. POD: 6. mai 2021. Rettet t.o.m. Efs nr 08/21.

Kartene har følgende begrensinger:

Kart nr. 80: 
SW hjørne: 68°47’12’’N, 16°31’30’’E, NE hjørne: 69°07’18’’N, 17°46’00’’E

Kart nr. 82:
SW hjørne: 69°04’00’’N, 16°20’00’’E, NE hjørne: 69°30’00’’N, 17°15’00’’E

Elektroniske sjøkart

Områdene som dekkes av sjøkartene er også dekket  av ENC-er (elektroniske kartceller).

Ny utgave

En ny utgave av et eksisterende kart inkluderer endringer viktig for navigasjon, i tillegg til endringer som tidlegere er kunngjort i Etterretninger for sjøfarende (Efs). Når en "ny utgave" av sjøkartet blir utgitt, vil tidligere utgaver være foreldet og dermed ugyldige.

Det presiseres at store deler av kartet er uendret. Kartnummeret endres ikke, med unntak av tilføying av INT-nummer når sjøkartet blir et internasjonalt kart (INT-kart).

Norske sjøkart blir utgitt som POD-kart, ny utgave og nytt kart. Les mer i artikkel om hovedseriekart.

Kontaktpersoner

Gjermund H. Bakken
Seksjonssjef for kartseksjonen i Kartverkets sjødivisjon
gjermund.bakken@kartverket.no
51 85 88 69 / 959 61 301

Kjetil Wirak
Kartseksjonen i Kartverkets sjødivisjon
kjetil.wirak@kartverket.no
51 85 87 35 / 474 47 750

Les mer

Datakvalitet i norske sjøkart

Vær obs på kvaliteten på dybdedataene i sjøkartet! Er det omtråder som aldri har blitt kartlagt eller som er sjømålt med håndlodd før år 1960? Sjekk kilde-/ZOC-diagram som gir info om hvor nøyaktig dybdedataene er i kartet.

Flo, fjære og vannstand

På tjenesten Se havnivå finner du informasjon om observert og varslet vannstand, flo, fjære og tidvannstabeller ved å søke på et sted. I tillegg er der artikler om referansenivå, havnivå, tidvann og vannstand.

Del