Siste oppdatering

Kristiansand havnekart er utvidet

Sjøkart nr. 459 Kristiansand havn ble utgitt i ny utgave 9. april. Kartet er utvidet mot nord for å få med Vige havn. Store deler av innseilingen til Kristiansand er dybdekartlagt på nytt.

Ny utgave av havnekart nr. 459 ble utgitt 9. april 2021. Kartet trykkes ikke, men plottest på bestilling gjennom Print on Demand-tjenesten. Tidligere utgave av kartet fra mars i år er nå ugyldig.

Årsaken til denne utgaven er ønsket om en utvidelse av kartet mot nord, slik at også kaiene i Vige havn dekkes av havnekartet.

Sjøkart nr. 459 er i målestokk 1:10 000 og inngår i Kartverkets havnekartserie.

Kjøpe sjøkart

Kartverket selger ikke papirkart, men lager kartfiler som forhandlere trykker for deg, såkalte Print on Demand-kart (POD).

Se oversikt over Kartverkets forhandlere som du kan bestille papirkart hos.

Kartets dekningsområde

Havnekartet "Kristiansand havn" dekker innseilingen fra Kinn - Dvergsøya, inn til sentrum og inn Topdalsfjorden forbi Varoddbrua.

Endringer i disse utgavene

Kartet er utvidet mot nord - med Vige havn og småbathavna i Store områder i Narviga. 

Det har vært en del andre rettelser i kartet. Dette kan være lykteendringer, sjømerker, fartsbegrensninger, rørledninger, grunnerapporteringer, utfyllinger og annet.

Sjøkartet er oppdatert med alle innrapporterte endringer siden forrige gang kartet ble utgitt, som er meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs). I tillegg er kartet oppdatert med andre endringer som ikke er meldt i Efs. Dette kan være nye kaier, moloer og nymålinger i større og mindre grad.

Stedsnavn er oppdatert etter opplysninger hentet fra Sentralt stedsnavnregister (SSR).

Alle sikkerhetskritiske oppdateringer, rettelser og tracinger til offisielle norske sjøkart er gratis tilgjengelig via den digitale tjenesten for Efs, kartverket.no/efs.

Slik er kartet merket:

Utgitt av Kartverket 2005. Ny utgave 04/2021. POD: 9. april 2021. Rettet t.o.m. Efs nr 06/21.

Kartet har følgende begrensinger:

SW hjørne: 58°05.70’N, 07°57.30’E
NE hjørne: 58°10.10’N, 08°03.90’E

Elektroniske sjøkart

Områdene som dekkes av sjøkartet er også dekket  av ENC-er (elektroniske kartceller).

Ny utgave

En ny utgave av et eksisterende kart inkluderer endringer viktig for navigasjon, i tillegg til endringer som tidlegere er kunngjort i Etterretninger for sjøfarende (Efs). Når en "ny utgave" av sjøkartet blir utgitt, vil tidligere utgaver være foreldet og dermed ugyldige.

Det presiseres at store deler av kartet er uendret. Kartnummeret endres ikke, med unntak av tilføying av INT-nummer når sjøkartet blir et internasjonalt kart (INT-kart).

Norske sjøkart blir utgitt som POD-kart, ny utgave og nytt kart. Les mer i artikkel om hovedseriekart.

Kontaktpersoner

Gjermund H. Bakken
Seksjonssjef for kartseksjonen i Kartverkets sjødivisjon
gjermund.bakken@kartverket.no
51 85 88 69 / 959 61 301

Kjetil Wirak
Kartseksjonen i Kartverkets sjødivisjon
kjetil.wirak@kartverket.no
51 85 87 35 / 474 47 750

Del