Siste oppdatering

Overgang til Elveg 2.0 i sentral felles kartdatabase

Elveg 2.0 skal ta over for FKB-Vegnett som forvaltningsdatasett i sentral felles kartdatabase (SFKB). De første kommunene har startet forvaltning i nytt datasett, og resten følger på i løpet av året.

Som tidligere varslet skjer dette i forbindelse med overgangen til det nye datasettet Elveg 2.0.

Frem til nå har FKB-vegnett blitt brukt som forvaltningsdatasett i kommunalt ajourhold. Dette datasettet utgår i løpet av våren 2022 og erstattes av Elveg 2.0 som vil være grunnlaget for forvaltning av vegnettet fremover.

De første kommunene deltok på kurs i desember, og fra januar blir det innføring for alle øvrige kommuner. Kursingen består av en teoridel fra Kartverket og en praktisk del fra Norkart/ NOIS. Konkret informasjon om dette samt kurspåmelding sendes ut via fylkeskartkontorene til de aktuelle kommunene.

For den som ønsker å lese seg opp så ligger veiledningsinformasjon for ajourhold av Elveg 2.0 og tilgrensende datasett tilgjengelig på Kartverkets nettsider.

Objekttypene som skal flyttes fra FKB-TraktorvegSti til Elveg 2.0 vil også overføres i løpet av våren.

Del