Siste oppdatering

Rekordinteresse for adresser

Hele 468 personer var påmeldt til årets adresseseminar. Dette er ny rekord og viser at digitale arrangement gir flere anledning til å delta.

Adresser handler om mer enn du skulle tro. Og for dem som har dette som sitt fagområde er det brennende interessant. 

– Adresser er en viktig nøkkel i offentlige og private registre, i tillegg til et punkt for å finne fram. Adresser brukes i ulike registre som matrikkelen, Folkeregisteret- og Enhetsregistre for å nevne noen, i tillegg til ulike navigasjonsløsninger, sier Inger Margrethe Kristiansen, medlem i arrangementskomiteen og ansatt i Kartverket.

Digitalt oppmøte

I fjor ble Adresseseminaret avholdt digitalt for første gang, etter avlysningen i pandemiåret 2020. Det ble en suksess med 300 påmeldte. Tidligere har seminaret vært avholdt fysisk en rekke steder i Oslo. På det meste var det da 156 deltakere. 

– Dette viser at flere får anledning til å delta når seminaret går digitalt. Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på det tekniske arrangementet, både fra deltakere og foredragsholdere. Det har gått kjempebra! sier Kristiansen.

Magnus Aardal i Folkeregisteret var en av foredragsholderne som stilte i Hønefoss.

– Jeg oppdager ting jeg ikke visste fra før. Det er fint å lære hvordan andre bruker matrikkelen for eksempel, sier han.

«Shopper» foredrag

Det var fjorårets deltakere som ønsket at Adresseseminaret skulle avholdes digitalt også i år.

– Vi har alltid et evalueringsskjema i etterkant, og tilbakemeldingene viste en klar anbefaling om digital sending. Adresseseminaret er et non-profit arrangement og når det går digitalt slipper deltakerne alle kostnader i forbindelse med reise og opphold, i tillegg kan de shoppe foredrag. Det ser vi at mange gjør, sier hun. 

Over 300 unike brukere fulgte hver av de ulike programpostene i sendingen.

– Ikke mange følger sendingene hele veien fra start til slutt. Mens en del sitter nok flere samlet i et møterom, typisk i en kommune, sier Kristiansen.

Mangfoldig program

–  I all beskjedenhet synes jeg at det var veldig gode og interessante foredrag i år. Det ble kjempebra! Ikke minst var det spennende med Fram web, som snakket om varslingsløsninger og hvordan de kobler opplysninger fra ulike registre i beredskapsøyemed, forteller Kristiansen.

Årets seminar bød også på erfaringer med kommunenes registrering av atkomstpunkt og hvilke forventinger og nytte brukerne vil ha av dette. En stor del av dag to ble i sin helhet viet dette temaet. I tillegg til Kartverket deltok Locus og Entur i denne sekvensen.

På programmet var det også informasjon fra Kartverket og Kommunal- og distriktsdepartementet om kommune- og regionendringene som skjer ved overgangen til 1. januar 2024. Årets seminar inneholdt også interessante foredrag som navnsetting i adressering, bruk av adresse-API, samt bruk av adresser til kartløsninger for beslutningstakere - i tillegg til de faste programpostene.

Adresseseminar-2022-Tore-Abelvik.jpg
ATKOMSTPUNKT: Seksjonssjef Tore Abelvik samferdselsseksjonen i Kartverket snakket om nye typer atkomstpunkt og analysefiler.

De fleste foredragsholderne stilte fra Hønefoss, mens enkelte deltok fra egen lokasjon.

– Det er nok enklere å få på plass foredragsholdere med denne fleksibiliteten, tror Kristiansen. Selv brenner hun for adresser og hadde to hyggelige dager på jobb under seminaret i Hønefoss.

– Adresser blir brukt i mange sammenhenger, de er viktige for liv, helse og eiendom – i det hele tatt for sikkerhet. En eksakt adresse har alt å si når sykebilen skal rykke ut til en hjertepasient. Og da må adressene også være av god kvalitet, avslutter hun. 

Del