Siste oppdatering

Geografisk informasjon for digital transformasjon

Med støtte fra Utenriksdepartementet har Kartverket over mange år bidratt med sin kunnskap i mange land på Vest-Balkan, Øst-Europa og Sentral-Asia. Den årlige regionale konferansen blir i år digital med program over tre dager.

Takket være støtte fra Utenriksdepartementet har Kartverket i løpet av de siste 20 årene bidratt til økonomisk utvikling og bekjempelse av fattigdom i mange land på Vest-Balkan, Øst-Europa og Sentral-Asia.

Kartverket har levert grunnleggende geografiske data, moderne digitale systemer og løsninger til nytte for samfunnet i partnerlandene. Hvert år arrangerer Kartverket en regional konferanse i et av partnerlandene, men på grunn av pandemien vil årets konferanse avholdes i hybrid format og sendes fra et studio i Oslo. Konferansen går over tre dager fra 27. til 29. oktober, og fokuset vil være betydningen av geografisk informasjon for digital transformasjonen.

Program

Hver dag har et dedikert tema:

  • Dag 1 skal fokusere på implementering av IGIF – Integrated Geospatial Information Framework, med landsspesifikke eksempler på utvikling av nasjonale geografiske økosystemer i blant annet Georgia, Kirgisistan, Moldova og Ukraina. Det er bekreftet deltagelse av Greg Scott fra FNs Statistiske Divisjon, Kathrine Kelm fra Verdensbanken og Lea Bodossian fra Eurogeographics.

  • Dag 2 skal handle om geografiske data til nytte for samfunnet.

  • Dag 3 skal ha hovedfokus på nye teknologier, digital transformasjon, kunstig intelligens og andre fremtidige trender og applikasjoner. Astrid Hvattum fra Geodata skal lede denne dagen. Det blir foredragsholdere fra Australia, Frankrike, Storbritannia, Finland og fra Norge skal Ivar Oveland fra Kartverket fortelle om KartAI prosjektet.

Alle er hjertelig velkommen til å delta på hele eller deler av arrangementet. Mer informasjon og påmelding til konferansen (på engelsk). 

Del