Siste oppdatering

Ny kartløsning for Gjerdrum

Et nytt endringskart over Gjerdrum viser hvordan massene har flyttet seg i forhold til eksisterende terreng. Endringskartet er basert på helt ferske laserdata bestilt fra NVE.

FAKTA Datafangst i krisesituasjoner

  • For å håndtere situasjoner som flom og skred ble det i 2015 inngått en samarbeidsavtale for flybåren datafangst som krever rask datainnsamling.
  • Kartverket skal på vegne av initiativtaker uten ugrunnet opphold iverksette tilbudsforespørsel, inngå avtale og igangsette arbeidet med datainnsamling.
  • Les mer om samarbeidsavtalen for flybåren datafangst i krisesituasjoner

Det er firmaet Terratec som har gjennomført nye lasermålinger med fly over Gjerdrum og laget endringskartet i løsningen Mapspace. Her blir de nye dataene sammenstilt mot eksisterende kartdata i den nasjonale høydemodellen fra Kartverket.

Se kartet nederst på siden.

-Enkel tilgang og visualisering av geografisk informasjon er viktig i arbeidet med å analysere årsaken til naturkatastrofer. Ny teknologi og deling av geodata på tvers av aktører kan også åpne for nye måter å håndtere krise- og beredskapsarbeid på, sier kartverkssjef Johnny Welle.

- Nyttig for vurderinger

I løpet av de kommende dagene vil løsningen bli utvidet med funksjonalitet for 3-dimensjonal visning. Terrengdata for flere skanninger tilbake til 2007 vil også bli lagt til i visningen. Dette kan bidra til å detektere og vise terrengendringer over tid.

-Ny terrengmodell og flybilder er nyttig for vurderinger knyttet til skredkanten og som grunnlag for vurderinger av hva som kan gjøres i området, sier seksjonssjef Hallvard Berg i NVE.

Se kartet

Det er en slidebar i venstre kant som kan dras over datasettene for å se landskapet før og etter skredet. Klikk her for å åpne kartet i nytt vindu. NB: Kartløsningen støtter ikke Internet Explorer, så du må bruke en annen nettleser. 

Del