FDV-årsmøte Trøndelag 2021

Kartverket Trøndelag innkaller til årsmøte i Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). Møtet avholdes på video (Teams). Dette blir en noe forkortet utgave i forhold til det vi er vant med.

09:00 - 11:30
Teams (lenke sendes kontaktpersonene i FDV-avtalen)

Har du spørsmål om FDV-møtet?
alf.egil.aaberge@kartverket.no

Arrangør
Kartverket Trøndelag

Vi håper mange har anledning til å bli med på møtet! Husk å informere alle aktuelle i din etat om årsmøtet.

Vedlegg til avtalen vil bli sendt ut så snart inntektene og nytt FDV-opplegg for 2021 er klart. Da kan alle se gjennom dem før årsmøtet.

Årsrapport og regnskap for 2020 vil følge med i samme sending.

Program på årsmøtet

Vi ber alle starte oppkobling kl. 0845 slik at møtet kan starte kl. 0900. Registrering av møtedeltakere frem til kl. 0900. Hver og en gir seg til kjenne slik at vi kan teste lydforbindelse.

Velkommen og mål for dagen

  • Fokusområder i Geodataplanen
  • FDV-arbeid i 2021 (FKB, plan og DOK)
    • Hva har vi fokus på mtp. kvalitetshevende tiltak?
  • Ferdigvegskart som grunnlag for kvalitetsheving i matrikkelen
  • Planer for kartleggingsprosjekt (Geovekst) og omløpsfotografering
  • Pause

FDV-årsmøte

  • Norsk register for luftfartshinder (NRL ) – siste nytt

Oppsummering og tid til spørsmål

Del