Vedtaksmøte i FGU for Troms og Finnmark

Hovedtema på møtet i fylkesgeodatautvalget er å vedta fylkets geodataplan for 2022-2025.

09:00 - 10:30
Teams (medlemmene i utvalget er invitert)

Utkast til revidert plan baseres på mottatte innspill om kartleggingsbehov og ønskede prioriteringer fra partene i fylket, og føringer gitt fra myndighetene.

Fylkesgeodataplanen

Fylkesgeodataplanen er et sentralt redskap i arbeidet med å realisere Norge digitalt-samarbeidet i Troms og Finnmark fylke. Målgruppen for geodataplanen er Norge digitalt-partene i fylket. Planen gir føringer for arbeid og utvikling innen fagområdet i fylket for de neste 4 årene. Planen revideres årlig.

Til gjeldende fylkesgeodataplan

Kontaktinformasjon

Kartverket Troms og Finnmark

steinar.vaadal@kartverket.no

Del