Siste oppdatering

Konstruktivt besøk

Informasjonsutveksling om roller, utfordringer og tiltak innen planarbeid var hovedtema da planavdelingen i Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) besøkte oss 14. september.

På studietur i Tromsø ønsket planavdelingens Seksjon for virksomhetsplanlegging og kompetanse (VOK) et møte. Hovedtema for møtet var samarbeid innen geodata i regionen og Kartverkets koordinering- og pådriverrolle.

VOK var spesielt interessert i å høre om hvilke utfordringer vi i Kartverket Troms og Finnmark står overfor. Om hvordan vi jobber, og om hvilken kontakt vi har med kommunene (veiledning, oppfølging, m.m.).

Besøk-av-KDD-sept-2023-KVTRF-16-9.jpg

DELTAKERNE: I tilfeldig rekkefølge. KDD: Hanne Bakke, Anne Svanaug Haug, Jan Hausken, Lars Martin Mediaas, Øyvind Moss-Iversen, Anne Kathrine Oset og Anne Beate Tangen. Kartverket: Lena B. Johansen og Steinar Vaadal. Foto: Kartverket

Kartverket Troms og Finnmark

Steinar Vaadal presenterte i Kartverkets regionale rolle og hvordan den i praksis løses. Det innebærer blant annet direkte kontakt med kommunens fagarbeidere og ledelse.

Kommunal- og distriktsdepartementet

Fra KDD sin side fortalte Hilde Bakke om:

  • deres rolle
  • hvordan de jobber med tiltak for å styrke kompetanse innen plan og
  • generell kompetanse innen geodata i regionene

Kompetanse, ressurser og ulike modeller for samarbeid

Kompetanse og ressurser i forvaltningen som jobber med geodata og planprosesser ble også diskutert. Herunder utdanningstilbud i landsdelen og metoder for å nå ut til potensielle studenter. Det er også viktig å gjøre muligheter for etter- og videreutdanning kjent.

Kompetanse på tvers av kommuner i ulike modeller for samarbeid ble også diskutert. Av erfaring vet vi at mange små kommuner ikke klarer å rekruttere eller holde på ekspertkompetanse over tid. Da er ulike interkommunale modeller for samarbeid kanskje en del av løsningen.

Om Seksjon for virksomhetsplanlegging og kompetanse (VOK)

VOK skal sikre strategisk og helhetlig fokus på prosessene rundt oppfølging av politiske styringsdokumenter, virksomhetsplanlegging, økonomi og organisasjonsutvikling. Seksjonen arbeider også med tiltak som styrker kompetansen innen plan. Det skjer blant annet gjennom PLANs nettsider.

Del