Siste oppdatering

250-årsmarkering ved kulturminner

Historiske tilbakeblikk på Kartverkets 250 år gikk som en rød tråd da jubileet ble markert i Vadsø 15. juni.

På Vadsø museum ble det holdt foredrag med et historisk tilbakeblikk på Kartverket gjennom 250 år. I tillegg ble det vist fram historiske ortofoto fra 1946.

Mona-og-Steinar-og ortofoto fra før-og-nå-KVTRF.jpg
Mona Strøm Arnøy og Steinar Vaadal foran et eksempel på hvor visuelt sterkt historiske ortofoto kan være. Slik så det ut etter tyskernes retrett i Nord-Norge. (Foto: Norgeibilder.no)

Disse bildene er av stor historisk verdi. De viser den dramatiske situasjonen mange byer og tettsteder stod overfor etter krigens herjinger.

Bildene er nå skannet og gjort tilgjengelige i norgeibilder.no. Dette er et samfinansieringsprosjekt med støtte fra kommunene og flere offentlige institusjoner.

Turmarsj til unike varder

Samme dag ble det også gjennomført en turmarsj til to viktige landmålingspunkt i Vadsø. Basis A og Basis B, fra 1886 er nå freda kulturminner. Det kan du lese mer om i denne artikkelen fra Kartverket.no. Kanskje du ser noen verna varder i din nærhet.

Frisk-vind-på-tur-KVTRF.jpg
Tre av turgåerne på rask marsj mot Basis A i friskt vårvær (Kartverket Troms og Finnmark).

Her er alle turgåerne samlet ved Basis B. Det andre av to unike, fredete landmålingspunkt fra 1883 i Vadsø.

turgjengerne-ved-Basis-B-besk-KVTRF.jpg

Grunnlaget for kartlegging i Norge

Vardene har stor historisk interesse, da Vadsø er det eneste stedet i Norge hvor man finner begge originale basiser. De markerer en av de 17 basiser som var grunnlaget for kartleggingen av Norge.

Basis-søylene er utformet i granitt (syenitt) og er forøvrig av den samme sorten som ble brukt til Slottet i Oslo.

Ved basispunktene ble det tid til å teste teodolitten, i tillegg til en god kaffepause i det gode været.

Landmåler-i-aksjon-KVTRF-besk.jpg

Del