Siste oppdatering

Norge digitalt aktivitet i Troms og Finnmark

Alle Norge digitalt-utvalgene har avholdt møter i juni. En av hovedsakene på møtene var bekymringen for ressurs- og rekrutterings-situasjonen innen fagområdet i vår del av landet. En oppsummering gir deg detaljene.

Alle Norge digitalt -utvalgene i fylket avholdt teams-møter hhv 1., 6., og 14. juni.

Oppsummering fra ND-utvalgsmøtene i juni.pdf

Hva gjør ND-utvalgene?

Oversikt finner du i aktivitetskalenderen Her er også lenke til utvalgenes websider der du kan lese mer om sammensetning og referat fra møter

Til Aktivitetskalender for Troms og Finnmark 2022

 

Del