Siste oppdatering

Utvalgmøter i september

Alle Norge digitalt-utvalgene for Troms og Finnmark har avholdt høstmøte denne måneden. Referat fra møtene er nå tilgjengelig.

Møte i PTU for Troms og Finnmark

Utvalget avholdt årets høstmøte 17. september via Skype/ Teams. Status angående plan- og temadata i fylket, sett i lys av mål og tiltak i geodataplanen var blant sakene på møtet.

Du finner referatene nederst på utvalgets webside.

Møte i BGU for Troms og Finnmark

Utvalget avholdt årets høstmøte 17. september via Skype/ Teams. Hovedtema på møtet var Fylkesgeodataplanen.

Du finner referatene nederst på utvalgets webside.

Møte i FGU for Troms og Finnmark

Utvalget avholdt årets høstmøte 18. september via Skype/ Teams. Status for prosjekter med datafangst i form av flyfotografering og laserskanning var blant sakene på møtet.

Du finner referatene nederst på utvalgets webside.

Del