Møte i plan- og temadatautvalget Troms og Finnmark

Det blir møte for medlemmene i PTU denne dagen. Møtet avholdes digitalt. Foreløpig saksliste er klar.

09:00 - 11:00
Teams (medlemmene har fått invitasjon)

Foreløpig dagsorden

  1.  Velkommen v/ leder Roger Skog, Senja kommune
  2. Innledning med status for tiltak i geodataplanen v/ Steinar Vaadal, Kartverket
  3. Aktuelle aktiviteter hos den enkelte v/ runde rundt «bordet»/ alle
    • Pågående aktiviteter
    • Innspill til nye eller endring av tiltak i geodataplanen
  4. Rammene for rullering av geodataplanen
  5. Eventuelt
Del