Møte i basisgeodatautvalget

Første møte i 2022 for BGU Troms og Finnmark. Det er foreløpig satt opp som et digitalt møte. Medlemmene er invitert, og foreløpig dagsorden er klar.

12:00 - 14:00
Møtet er foreløpig satt opp digitalt

Kontaktinformasjon

Spørsmål angående møtet kan sendes til: lena.birgitte.johansen@kartverket.no

Foreløpig dagsorden

  1. Valg av leder
  2. Referat
  3. Innspill til FGU-møte med Geovekstforum i mars (Geovekstforum besøker FGU i Troms og Finnmark i mars 2022)
  4. Oppfølging geodataplan;
    • hvordan ligger vi an
    • er det flere tiltak/prosjekter/kvalitetshevingstiltak vi bør ta inn?
  5. Eventuelt
Del