Invitasjon til oppvarming for valg av DOK

Enten din kommune har valgt Det offentlige kartgrunnlaget i år, eller ikke, håper vi du blir med på Brukerreisen. Et «oppvarmingsmøte» for valg av DOK for kommuner i Troms og Finnmark. Påmeldingsfrist tirsdag 4. oktober 2022.

09:00 - 11:00
Teams - Invitasjon sendes aktuelle deltakere

Har du spørsmål angående arrangementet?
Ta kontakt med Kartverket Troms og Finnmark

Arrangør

Kartverket Troms og Finnmark

Hvilken prosess har din kommune på valg av DOK i dag? Hvilke forbedringer må til for å få en optimal prosess for valg av DOK?

Mye er «klappet & klart» for å velge kommunen sitt DOK, men kanskje det blir lettere om vi tar et felles «oppvarmingsmøte»? Også for dere som allerede har valgt i år, er det mye god informasjon å hente.

Bli med på «Drømmereisen»

Vi inviterer derfor til å bli med på «Brukerreisen», en «drømmereise» om det offentlige kartgrunnlaget. Den har som mål å vise hvordan den fiktive Sjøviken kommune bruker DOK. For Sjøviken er kunnskapsgrunnlag viktig for å avklare aktuelle tema i oppstartsfasen av en reguleringsplan gjennom planinitiativ og oppstartsmøte. Brukerreisen viser også fordeler ved bruk av DOK som en del av kunnskapsgrunnlaget slik at en sak blir så godt opplyst som mulig.

Vi møtes på Teams

Vi har satt opp Teams-møte 11. oktober kl. 09:00 - 11:00. Påmeldingsfrist 4. oktober 2022.

Teamsmøtene gjennomføres med veksling mellom presentasjon og diskusjoner i digitale grupperom. Invitasjoner blir sent på e-post til alle plan- og DOK-kontakter i kommunene.

Fint om du videresender invitasjonen til flest mulig kollegaer i din kommune som jobber med plan/ byggesak/ geodata.

Om Det offentlige kartgrunnlaget

Mer informasjon om det offentlige kartgrunnlaget (DOK) finn du hos Kartverket: Det offentlige kartgrunnlaget

og Geonorge: Det offentlige kartgrunnlaget (geonorge.no)

Vel møtt!

Del