Geovekst i Troms og Finnmark fylke

Kartleggingsprosjekt i Troms og Finnmark 2020

Det er planlagt FKB-B-kartlegging av totalt 235 km2 fordelt på 8 kommuner. På grunn av mye snø og sen vår signaleres det i slutten av juni. Fotografering er antatt i starten av juli.

Del