Siste oppdatering

Hvorfor skal kommunene ha et DOK?

Det offentlige kartgrunnlag (DOK) er pålagt. DOK forenkler saksbehandlingen og gir bedre grunnlag for vedtak og beslutninger. Kommunenes DOK må velges hvert år.

Kontaktperson

Kartverket Troms og Finnmark

steinar.vaadal@kartverket.no

Det offentlige kartgrunnlaget er lovpålagt iht. Plan- og bygningslovens § 2-1 og i Kart- og planforskriften kapittel 2.

DOK forenkler saksbehandlingen og gi bedre grunnlag for vedtak og beslutninger.

DOK i Troms og Finnmark

Kommunene i fylket har fått en innføring i hva DOK er og hvordan kommunen går fram for å velge sitt kartgrunnlag.

Vil du vite hvilke datasett som inngår i din kommunes offentlige kartgrunnlag? Gå til geonorge.no og velg kommunen i nedtrekksmenyen

Fordeler med Det offentlige kartgrunnlaget

  • Et korrekt og oppdatert faktagrunnlag gir et bedre beslutningsgrunnlag. Datagrunnlaget blir det samme for alle som planlegger og skal bygge innenfor kommunens grenser.
  • Det offentlige kartgrunnlag gjør at kommunens ansatte får et mer bevisst forhold til hva som finnes av geodata og hvordan de kan få nytte av dem.

Arbeid og forpliktelser med å ha et offentlig kartgrunnlag

  • Kommunen og andre skal bruke datasettene som beslutningsgrunnlag ved behandling av saker etter plan- og bygningsloven. Å bruke geodata under saksbehandling er jo ikke noe nytt, men nå blir det systematisert.
  • Det kreves innlogging for å kunne velge kommunens DOK, se punkt 5.1. i veilederen. Innsyn i andre kommuners valgte DOK krever ikke innlogging.
  • Det er etablert verktøy i Geonorge der hver kommune logger inn og velger de nasjonale data som de ønsker å definere som sitt DOK, og i verktøyet kan de også definere egne lokale DOK-tilleggsdata. Listen skal revideres en gang per år.
  • Listen med kommunens offentlige kartgrunnlag skal gjøres tilgjengelig, også eksternt.
  • Kommunens offentlige kartgrunnlag skal revideres i Geonorge og i FDV-avtalens vedlegg 6 hvert år.

Tips for å velge data

  • Begynn med å velge FKB-datasett
  • Tenk gjennom hvilke datasett kommunen bruker i den daglige saksbehandling
  • Vær på den sikre siden og velg heller for mange enn for få datasett (Hvis dere lurer på om et datasett er aktuelt for deres kommune eller ikke, så er det sannsynligvis det).

Se «DOK og temadata» under for mer informasjon

Del