Detaljerte kartdata i Troms og Finnmark fylke

Kartverket ved fylkeskartkontorene har ansvar for å samle inn, kontrollere og distribuere detaljerte kartdata til Norge digitalt.

FDV-avtaler i Troms og Finnmark fylke

FDV-avtalen regulerer det kontinuerlige ajourhold av Felles KartdataBase (FKB), samt drift, distribusjon, rettigheter og salg av basene. Det er en avtale for hver kommune, og FDV-avtalen består av avtaletekst og vedlegg. Vedlegg sendes ut tidlig på året før årsmøtet avholdes. Vedleggene til avtalen blir revidert etter hvert årsmøte.

Del