Siste oppdatering

Følg med!

Det er stor aktivitet i Plan- og temadatautvalget for Oslo og Viken. Oversikt over webinarer, fagdager og møtereferater finner du på PTU sin webside. Siden oppdateres fortløpende, så følg med.

I tillegg til referater fra møtene i PTU finner du nå også en oversikt over gjennomførte webinarer/ fagdager med en kort beskrivelse av hvert arrangement og ev. video-opptak, dokumenter, etc. Plan- og temadatautvalget fortsetter å publisere informasjon og ev. opptak også for kommende arrangementer.

Hittil i år er det arrangert to webinarer i januar og februar om bruk av laserdata til overvannshåndtering.

Januar 2021

På dette  webinaret ble det vist hvordan beregne dreneringslinjer i QGIS basert på en veileder «Elveflom for dummies».

Som en oppfølging til dette webinaret ble det arrangert en påfølgende fagdag med tema hvordan forstå analysen og hvordan bruke laserdata til flom- og overvannshåndtering. Opptak og veiledere ligger tilgjengelig som en tredelt «opplæringspakke».

Juni 2021

Videre ble det 14. juni arrangert et inspirasjonswebinar om NADAG. Det ble gjort opptak, som sammen med en kort beskrivelse og program er gjort tilgjengelig.

Del