Siste oppdatering

Basisdatautvalg for Oslo og Viken fylker

Basisdatautvalget (BU) for Oslo og Viken fylker er et underutvalg av Fylkesgeodatautvalget. Utvalget har minst 2 møter per år. Referat/ oppsummering fra møter legges nederst.

Basisdatautvalg (BU) for Oslo og Viken fylker

Basisdatautvalget består av representanter fra kommunene og øvrige Geovekst-parter i fylkene. BU skal i hovedsak arbeide med samordning av basis geodata i fylkene med fokus på prioritering av samarbeidsprosjekter innen Geovekst.

Utvalget skal:

  • Behandle saker vedrørende etablering, drift og vedlikehold av basis geodata inklusive matrikkelen
  • Gi innspill til kurs/ kompetanseheving
  • Gi innspill til geodataplanen innenfor basis geodata
  • Være arena for erfaringsutveksling mellom regionsamarbeidene
  • Gjennomføre mint to møter per. år; et vårmøte etter FGU-møte, og et høstmøte i forkant av FGU-møte.

Det er per i dag 5 undergrupper som hører under Basisdatautvalget (BU). Gruppene setter søkelys på fagområder som BU mener er viktig for fylkene.

Om undergrupper til Basisdatautvalget

Basisdatautvalget rapporterer til Fylkesgeodatautvalget for Oslo og Viken.

Medlemmer i Basisdatautvalget for Oslo og Viken fylker
Part Navn Kommer fra Vara (kommunene)
Kartverket Oslo og Viken Andreas Dyken (leder) Kartverket Oslo og Viken  
Kartverket Oslo og Viken Linn Varhaugvik Arto Kartverket Oslo og Viken  
Kartverket Oslo og Viken Astrid Rygg Kartverket Oslo og Viken  
Kommunene Torunn Fredriksen Drammen kommune (Ringerike) Marit Krokmogen (Ringerike) 
Kommunene Lukas Sleboda Moss kommune (Østfold) Lars Thorgersen (Moss)
Kommunene Astrid Bjørnerød Indre Østfold kommune (Indre Oslofjord) Per Henning Bjerva (Vestby)
Kommunene Jane Aastad Alvestad Lillestrøm kommune (Romerike) Tore Handeland (Ullensaker)
Kommunene Knut Aavestrud Flå kommune (Hallingdal) Jan Børre Øien (Nesbyen)
Kommunene Simen Haakestad Bjerkholt Nore og Uvdal kommune (Numedal) Gudrun Bjerke (Sigdal)
Kommunene Åsmund Yiu Hegnar Bærum kommune Mette Hermann
Kommunene Rune Kjørmo Oslo kommune Bente Hansen
Energi Roar Kristiansen Elvia  
Statens vegvesen Siri Jaren Statens vegvesen Atle Dale Moen
Fylkeskommunen Ann Helen Karlsen Viken Fylkeskommune  
Fylkeskommunen Ingrid Falkflaug Misund Viken Fylkeskommune  
Statsforvalteren i Oslo og Viken Jon Anders Anmarkrud Statsforvalteren i Oslo og Viken Jette Blomsterberg
Bane NOR Jon Haugland Bane NOR  

Alle dokumenter er i pdf.

Del