ND regionmøter høst 2022

Kartverket Oslo og Viken ønsker alle Norge digitalt-parter velkommen til høstens regionmøter som avholdes i perioden 13. oktober - 1. november. Møtene avholdes fysisk i den enkelte region. Vi håper på godt oppmøte og gode diskusjoner.

09:00 - 15:00
Se tabellen for det enkelte regionmøtet

Har du spørsmål angående Regionmøtene?
Ta kontakt med Kartverket Oslo og Viken ved:

Arrangør

Kartverket Oslo og Viken

Programmet denne gangen har en fagdel før lunsj hvor vi går litt mer inn på AR5 forvaltning. Her vil Kartverket i samarbeid med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) gjennomgå hva som er nødvendig å tenke på under forvaltningen av et datasett.

Fagdelen retter seg både mot geodatavdelingen i kommunen, men også mot landbrukskontoret.

Etter lunsj vil det bli ordinært program hvor det blir tatt opp spesifikke temaer innenfor matrikkel, plan- og temadata samt Geovekst/ FKB.

Det er satt av godt med tid til å diskutere fremdrift, utfordring og spesielle prosjekter man jobber med innenfor den enkelte organisasjon.

Husk å informere aktuelle deltagere innenfor din organisasjon om møtet. Vi håper på godt oppmøte og gode diskusjoner.

Oversikt over vårens regionmøter

Dato

Region

Sted

12.10. Østfold Sarpsborg
13.10. Indre Oslofjord Bærum
26.10. Hallingdal Nesbyen
27.10. Numedal Flesberg
1.11. Romerike Aurskog-Høland
7.11. Drammen/ Ringerike Fruene Haugestad, Lier

 

Endelig program er under utarbeidelse

Del