Siste oppdatering

Geovekstprosjekt i Oslo og Viken fylker

Her finner du oversikt over pågående kartleggingsprosjekt i Viken fylke. Kartverket Oslo og Viken er prosjektleder for samtlige.

Tabellen gir en oversikt over pågående geovekst-prosjekt i Viken fylke. Status på prosjektene oppdateres fortløpende. 

For prosjekter som gjennomføres i Oslo kommune, ta kontakt med Plan- og Bygningsetaten i Oslo kommune.

Data publiseres på www.norgeibilder.no med mindre det står noe annet.

 

Pågående prosjekt i Viken fylke
Navn på prosjekt Kommuner Kartleggingstype Prosjektkart Leveransedato fra firma Firma Status 25.8.21
Øvre Romerike 2020 Gjerdrum, Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Nannestad og Hurdal FKB-B ajourføring og nykartlegging, ortofoto og laserskanning 5 pkt Øvre Romerike 2020 15.9.2020; Ortofoto 15.10.2020; Laser 22.2.2021; FKB Terratec foto og laser,
COWI konstruksjon
SFKB oppdatert. AR5 oppdatering påbegynnes snart
Asker og Bærum 2020 Asker og Bærum FKB-B ajourføring Asker og Bærum 2020 26.10. og 23.11. 2020 FKB Terratec foto,
COWI konstruksjon
FKB-data lagt inn i SFKB. Venter på å få starte med ajourføring av AR5
Follo 2020 Vestby, Nordre Follo, Ås, Frogn, Nesodden og Enebakk Ortofoto 8 cm, Sant ortofoto utvalgte områder Follo 2020  1.9.20 Terratec Sluttrapport sendt partene
Ringerike Hole 2020 Ringerike og Hole FKB-B ajourføring, ortofoto Ringerike Hole 2020 Forsinket FKB
15.12.2020; ortofoto
Terratec foto, Rambøll konstruksjon FKB-data lagt inn i SFKB
Østfold FKB 2020 Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Indre Østfold og Råde FKB-A og FKB-B ajourføring og nykonstruksjon, ortofoto Hvaler, Indre Østfold (Trøgstad) og Råde. Østfold FKB 2020 1.9.2020; ortofoto
1.2.2021; FKB data
COWI foto, Rambøll konstruksjon Datafangst ferdig. Midlertidige ortofoto publiseres månedsskiftet juni/ juli
Hallingdal 2020 Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål, Hol og Krødsherad FKB-B ajourføring og ortofoto Hallingdal 2020 15.2.2021; FKB
15.2.2021; ortofoto
COWI FKB data lagt inn i SFKB, ajourføring AR5 påbegynt
Østfold FKB 2021 Sarpsborg, Fredrikstad og Våler FKB-A og FKB-B ajourføring og nykonstruksjon, ortofoto   15.9.2021; FKB; 15.10.2021; ortofoto Terratec Midlertidige ortofoto publisert, prøveleveranse kontrollert
Buskerud 2021 Drammen, Kongsberg, Sigdal, Modum og Øvre Eiker FKB-B; ajourføring og konstruksjon   15.12.2021; FKB
15.1.2022; ortofoto
COWI Datafangst ferdig.
Asker og Bærum 2021 Asker og Bærum Ortofoto og skråfoto   1.9.2021; ortofoto Terratec Flyfotografering  og skråfotografering gjennomført.
Nedre Romerike 2021 Aurskog-Høland, Lørenskog, Rælingen, Lillestrøm, Nittedal og Gjerdrum Ortofoto og FKB-B konstruksjon   15.9.2021; ortofoto
1.10.2021; FKB
COWI Datafangst ferdig, venter på leveranse
AR5 Viken 2021 Sarpsborg, Fredrikstad, Drammen, Hvaler, Indre Østfold, Skiptvet, Rakkestad, Råde, Rælingen, Lørenskog, Lillestrøm Periodisk ajourføring AR5       Ajourføring pågår
Hadeland Ringerike 2021 Ringerike, Jevnaker, Lunner og Gran FKB-B; ajourføring og nykonstruksjon, ortofoto   15.1.2021; FKB COWI Datafangst ferdig. Midlertidige ortofoto publiseres så snart kontroll er gjennomført
Follo 2021 Indre Østfold, Vestby, Nordre Follo, Ås, Frogn, Nesodden og Enebakk FKB-A og FKB-B;ajourføring og nykonstruksjon, ortofoto   15.10.2021; FKB 15.11.2021; ortofoto COWI Datafangst ferdig, midlertidige ortofoto publiseres månedsskiftet juni/ juli
Viken laser 2021 Indre Østfold, Skiptvet, Vestby, Nordre Follo, Ås, Frogn, Nesodden, Enebakk, Nittedal og Gjerdrum Laserskanning 5pkt/m2   15.10.2021 Terratec Datafangst ferdig, autoklassifiserte data Gjerdrum mottatt
Østfold skråfoto 2021 Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Råde og Våler Skråfotografering GSD 10   15.10.2021 Blom Datafangst ferdig
Gjerdrum skred 2021 Gjerdrum Laserskanning 50 pkt/m2, fotografering GSD 5, Ortofoto   januar 2021 Terratec Ortofoto og laserdata publisert 
Del