Siste oppdatering

Geovekstprosjekt i Oslo og Viken fylker

Kartverket Oslo og Viken er prosjektleder for samtlige kartleggingsprosjekt i Viken fylke.

For prosjekter som gjennomføres i Oslo kommune, ta kontakt med Plan- og Bygningsetaten i Oslo kommune.

Data publiseres på norgeibilder.no med mindre det står noe annet.

Datafangsten for 2022 prosjektene er vel gjennomført og all fotografering og laserskanning i årets prosjekter er utført.

Status geovekstprosjekt Oslo og Viken fylker (geonorge.no)

Signalering av fastmerker

I løpet av våren og sommeren kan du treffe på landmålere som maler hvite firkanter på bakken. Ta godt i mot dem, og la merkene være i fred – disse skal brukes i kartleggingen.

Mer om signalering av fastmerker

Del