Siste oppdatering

Aktivitetskalender for Oslo og Viken fylker

Her finner du oversikt over arrangement i regi av Kartverket Oslo og Viken.

Tabellen viser planlagt aktivitet og inkluderer aktivitet i regi av Norge digitalt-samarbeidet i fylket.

Norge digitalt i Oslo og Viken

Oversikten oppdateres jevnlig og endringer kan skje. Når dato, sted med mer er fastsatt vil påmelding være mulig der det er aktuelt.

Planlagte arrangement i Oslo og Viken fylker 2023
Dato Hva Region/ kommuner Hvor Informasjon/ påmelding
31.5. Møte i Basisdatautvalget Oslo og viken Moss Om basisdatautvalget
11.5. Norge digitalt, Samferdselsmøte Oslo og Viken - Avholdt
20.4. FGU vårmøte Oslo og Viken Moss Avholdt
13.4. ND-regionmøte Drammen/Ringerike Ringerike Avholdt
12.4. ND-regionmøte Romerike Ullensaker Avholdt
30.3. ND-regionmøte Numedal Nore og Uvdal Avholdt
29.3. ND-regionmøte Hallingdal Hol Avholdt
15.3. ND-regionmøte Indre Oslofjord Askim Avholdt
14.3. ND-regionmøte Østfold Halden Avholdt
8.3. Møte i droneforum Oslo og Viken Teams Om forumet
9.3. Møte i E-verksgruppen Oslo og Viken Harbitzalléen 5, Oslo. Møterom Svartisen Om E-verksgruppen
7.-8.3. Norge digitalt årsmøte Oslo og Viken Teams Kommer
15.2. Havnedataforum-Oslofjorden Oslo og Viken Teams Om havnedataforum for Oslofjorden
14.2. Møte i Basisdatautvalget Oslo og Viken Aurskog-Høland Avholdt

 

Ønsker du referat, presentasjoner eller lignende fra avholdte arrangement?

Ta kontakt med oss på e-post:

oslo@kartverket.no

Del