FDV-årsmøte

Kartverket Møre og Romsdal inviterer til vedlikehaldsårsmøte. Årets møte skjer digitalt, på Teams.

09:00 - 13:00
Teams

Manglar du invitasjon?

Ta kontakt med Trude Lien eller Sverre Steinnes.

Alle partar i Noreg digitalt-samarbeidet er invitert via e-post.

Førebels agenda

09.00-09.05: Velkommen ved Kari Buset

09.05-09.15: Nye FDV-avtalar, ved Trude Lien/Kari Buset

09.15-09:50: Geovekst, ved Geir Ingebretsen

09:50-10:00: Beinstrekk

10:00-10:45: Matrikkel, ved Wenche Mork

10:45-11:30: Nytt om FDV-arbeidet og Vegnett, Sverre Steinnes/Trude Lien

11.30-12:00: Lunsjpause

12:00-12:25: Plan, ved Sven Michaelis

12:25-12:50: Temadata, ved Kathrin Bögelsack

12:50-13:00 Oppsummering/avslutning

Del