Webinar om registrering av atkomstpunkt Innlandet

Kartverket Innlandet ønsker velkommen til webinar om registrering av atkomstpunkt. Webinaret avholdes digitalt.

09:00 - 11:00
Teams

Ønsker du lenke til webinaret?
Ta kontakt med Kartverket Innlandet ved:

Arrangør

Kartverket Innlandet

Der adressepunktet ikke definerer atkomsten til en adresse på en klar og entydig måte skal kommunene registrere atkomstpunkt i matrikkelen.

For å hjelpe kommunene har Kartverket kjørt analyser, hvor resultatet er en SOSI-fil med adressepunkt som er kandidater til atkomstpunkt. Disse sendes kommunene i Innlandet i løpet av kort tid.

Webinaret

Før dere begynner å registrere atkomstpunkt i matrikkelen er det sterkt anbefalt at dere blir med på dette webinaret, og/ eller ser på kurset som er lagt ut på Kartverkets hjemmeside.

Veiledning: Atkomstpunkt - bruk og registering i matrikkelen on Vimeo

I webinaret vil vi gå gjennom samme presentasjon som i kurset nevnt over, men vi setter av rikelig med tid, slik at dere kan stille spørsmål underveis.

Jobber du med vegnettet i kommunen?

Da løsningen for å definere atkomsten til en adresse på en klar og entydig måte i noen tilfeller kan være å oppdatere Elveg 2.0 istedenfor å registrere atkomstpunkt, oppfordrer vi også de som jobber med vegnettet i kommunen til å være med på webinaret.

Del