Siste oppdatering

Innspill til geodataplanen

Hvilken retning skal geodataarbeidet i Agder ta de neste fire årene? Geodataplanen for Agder skal rulleres, og vi trenger dine innspill innen 1. september.

Gode og konkrete innspill fra Norge digitalt-partene i fylket vil gi et best mulig styringsverktøy for geodataaktiviteten de neste årene. Frist for tilbakemelding er 1. september 2023.

Årlig rullering

Geodataplanen gjelder for en periode på 4 år og rulleres årlig. Kartverket Agder ber kommuner og andre parter i Norge digitalt i fylket om innspill til mål og tiltak i revidert utgave. Meld også fra om behov for opplæring, kurs, aktuelle prosjekter, eller om det er fokusområder man bør ha større fokus på i neste periode.

Frist for tilbakemelding

Alle Geovekst-parter, medlemmene av basisutvalget og plan- og temadatautvalget mottok e-post før sommeren, med ønske om innspill til fylkets geodataplan i Agder for perioden 2024-2027. Gjeldende geodataplan for perioden 2023-2026 finner dere her.

Mottatte innspill vil bli behandlet i fylkets geodatautvalg til høsten. Ny geodataplan for Agder for perioden 2024-2027 skal  være vedtatt innen 1. november 2023.

Norge digitalt-utvalgene

Arbeidsutvalgene for basisdata og plan- og temadata vil avholde hvert sitt møte tidlig til høsten. I etterkant av disse møtene vil det bli et møte i fylkets geodatautvalg, hvor planen behandles og vedtas.

Referat fra møter i utvalgene ligger på utvalgenes sider.

Har du spørsmål eller innspill til fylkets geodataplan eller handlingsplan?

Kontakt

 

Fylkesgeodataplan for Agder

Fylkets geodataplan skal være et sentralt redskap i arbeidet med å realisere Norge digitalt-samarbeidet.

Aktivitetskalender for Agder

Her finner du oversikt over møter og kurs som arrangeres i regi av Kartverket Agder. Dette inkluderer aktivitet i regi av Norge digitalt samarbeidet i fylket. Oversikten oppdateres jevnlig.