Registrering av data i NVDB

NVDB brukerforum Agder inviterer til fagdag. Tema for fagdagen er registrering av data inn i NVDB (Nasjonal Vegdatabank).

09:00 - 13:15
Teams

Flere leverandører av løsninger er invitert til å presentere sin programvare.

Agenda

Kl. 09.00: Velkommen
Kl. 09.05: Hvorfor er det lurt å bruke NVDB? ved Geir Magnus Tungland, Statens vegvesen
Kl. 09.30: Datafangst, ved Astrid Vegusdal, Agder Fylkeskommune
Kl. 10.00: Pause
Kl. 10.10: BraVeg, ved Geomatikk-IKT
Kl. 10.40: Sinus Infra, ved Per Ola Roald, Triona
Kl. 11.10: RiegelMap NVDB, ved GeoNord
Kl. 11.30: Lunsj
Kl. 12.00: MapSpace, ved Terratec
Kl. 12.30: Adaptive Veg, ved Asplan Viak
Kl. 13.00: Oppsummering.

Fagdagen holdes på Teams, og invitasjon er sendt ut til aktuelle deltagere. Dersom du ønsker å delta, men ikke har fått Teams-invitasjon, ta kontakt med NVDB brukerforum Agder på adressen under.

NVDB brukerforum Agder

 

Del