Arendalsuka: Sjøveien er miljøveien

Norge har verdens nest lengste kystlinje, en av verdens ledende havnasjoner og er verdens rikeste land. Hvorfor har vi ikke kommet lenger med det grønne skiftet til sjøs?

Skal vi lykkes med å nå klimamål, må det store endringer til i den maritime verden. Drastiske tiltak må til – skal vi bruke pisk eller gulrot? Og hvordan kan bedre samarbeid gi raske og grønne resultater?

Hvordan kan vi (etatene, politikerne) legge til rette for at det blir mer effektivt, billigere, enklere, mer klimavennlig – å bruke Riksvei 1, sjøveien?

Felles bakteppe: Sikkerhet til sjøs, og forvaltningsansvar for hav - også et ansvar for å nå klimamål og ta vare på miljø.

Kartverket, Kystverket og Sjøfartsdirektoratet inviterer til debatten "Sjøveien er miljøveien".

Medvirkende i debatten

  • Johnny Welle, kartverkssjef, Kartverket
  • Einar Vik Arset, kystdirektør, Kystverket
  • Knut-Arild Hareide, sjøfartsdirektør, Sjøfartsdirektoratet
  • Hege Berg Thurmann, seksjonsleder forvaltning, Oslo Havn
  • Are Grathen, Regional Director Norway, Samskip AS / Norlines AS
  • Debattleder Magnus Brøyn, Coxit

Kontakt

Del