Webinar om modernisering av matrikkelens bygningsdel

Kartverket inviterer til Webinar om modernisering av matrikkelens bygningsdel
den 2. juni kl. 09.00 – 11.00.

09:00 - 11:00

Kartverket, Kristiansand, Trondheim og Oslo kommunene samt KS gjennomførte andre halvår 2021 et utredningsprosjekt. Mandatet til utredningsprosjektet var å foreslå forbedringer i matrikkelens informasjonsmodell, i den hensikt å kunne løse utvalgte behov relatert til matrikkelens bygningsdel. Prosjektet har oppsummert arbeidet og forslag til endringer og mekanismer i bygningsdelen av matrikkelen i en forenklet prosjektrapport.

Etter ønske fra prosjektets styringsgruppe inviteres det til Webinar 2. juni kl. 09:00 – 11:00, hvor prosjektets arbeider gjennomgås. Kartverket vil også informere om videre arbeid med modernisering innen matrikkelområdet.

Påmeldte vil få tilsendt informasjon og lenke for oppkobling til Webinaret etter påmeldingsfrist.

Påmeldingsfrist er fredag 27.5. kl. 12:00.

Agenda for Webinaret:

Tid

Tema

09:00 – 09:05

Innledning ved Hanna Cook, direktør Eiendomsdivisjonen i Kartverket

09:05 – 09:10

Introduksjon til prosjektet  - prosjektets mandat

09:10 – 09:30

Erfarte utfordringen med dagens bygningsmodell

09:30 – 10:00

Prosjektets forslag til fremtidig informasjonsmodell for matrikkelens bygningsdel

10:00 – 10:10

Pause

10:10 – 10:30

Eksemplifisering på anvendelse av modellen gjennom visualisering (idéer til brukergrensesnitt)

10:30 – 10:50

Informasjon om videre moderniseringsarbeid innen matrikkelområdet

10:50 – 10:55

Avslutning

 

 

Del