Hopp til innhold

Vannstand og havnivå

Vannstanden varier på grunn av tidevannet og påvirkning fra været. Over tid endrer også havnivået og klima seg: Isbreer smelter, vannet utvider seg og landet stiger.

Det globale havnivået stiger. Økte havtemperaturer og smelting av isbreer er de viktigste årsakene til dette.

Les mer

De fleste steder i verden har vi to høyvann og to lavvann hver dag. I perioder er alle høyvannene ekstra store eller alle lavvannene ekstra lave.

Les mer

Stormflo oppstår når påvirkning fra været gjør vannstanden ekstra høy. Særlig lufttrykksendring og vind påvirker vannstanden.

Les mer

Kartverkets framskrivninger av havnivået dekker de neste 80 årene og avhenger av størrelsen til framtidige klimagassutslipp.

Les mer

Det er viktig å forstå hvorfor havnivået har endret seg, blant annet for å øke troverdigheten til framskrivninger av havnivået. Det nasjonale observasjonssystemet for havnivå driftes av Kartverket.

Les mer

Når isen smeltar på Grønland, skulle ein tru at havnivået stig her i nord, mellom anna langs norskekysten. Men vatnet vil tvert imot samle seg på den sørlege halvkula.

Les mer

Observasjoner viser at Grønland og Antarktis mister mer is enn hva som dannes gjennom snøfall. Dette bidrar til å heve det globale havnivået.

Les mer

Gjennom å forstå hvorfor og hvordan havnivået oppgjennom historien har forandret seg, er vi bedre rustet til å forstå hvordan havnivået i framtiden vil forandre seg.

Les mer

Det er to hovedårsaker til at vannstanden i sjøen varierer, og det er astronomisk tidevann og værets virkning på vannstanden.

Les mer

Tidevannsstrømmer oppstår som følge av høydeforskjellen mellom flo og fjære, og lokalt kan strømmene bli svært sterke.

Les mer

Havstraumane oppstår mellom anna når vinden dytter på overflata eller sola varmar opp vatnet, noko som set det i rørsle.

Les mer