Alle typer matrikkelenheter med status utgått i matrikkelen vil man kunne søke opp, enten den er utgått i tidligere kommune eller ny kommune. Dette gjelder altså grunneiendom, festegrunn, jordsameie, eierseksjoner og anleggseiendom.

Les mer om nye gårdsnummerserier i sammenslåtte kommuner.

All forretningshistorikk er lagret

I matrikkelen kan det søkes på matrikkelenheter som ligger i tidligere kommuner. Kommunene kan selv søke opp disse i matrikkelen for egen kommune. All forretningshistorikk er lagret og vil være tilgjengelig for innsyn.

Et eksempel:
Utklippet under viser eksempel ved søk på utgåtte matrikkelenheter med gnr. 1 i Færder kommune (knr 0729). Søkeresultatet viser matrikkelenheter utgått før sammenslåingen i kommune 0722 Nøtterøy. Det er i eksempelet til sammen 174 stk. Utklippet viser festegrunner og seksjoner, men omfatter også grunneiendommer lenger ned på lista. Søket kan også begrenses til enkelte matrikkelenheter, dvs. bruksnummer, festenummer eller seksjonsnummer.

Utklipp fra søkeresultat i matrikkelklienten

Slik søker du i Kartverkets matrikkelklient

Man kan søke på to måter i Kartverkets klient:

  1. Søk på utgåtte matrikkelenheter i aktiv kommune 0729
    Utklipp fra søkefelt i matrikkelklienten
     
  2. Søk på matrikkelnummer i utgått kommune
    Utklipp fra søkefelt i matrikkelklienten

Data er tilgjengelige så lenge matrikkelbrukeren har tilgang til både aktiv og utgått kommune.

Kontaktinformasjon: matrikkelhjelp@kartverket.no