110 toppledere fra kommuner, stat og IT-bransjen møttes i Oslo 30. mars for å diskutere hvordan de mest effektivt kan gjennomføre kommune- og regionreformen digitalt. Det var Kommunal- og moderniseringsdepartementet som sammen med Kartverket arrangerte idédugnaden.

Endringene i kommune- og regionstruktur medfører utfordringer for et stort antall registre og systemer. Både kommunereformen og regionreformen vil innebære betydelige endringer i kommune- og fylkesnumre. Dette utfordrer både kommunale og statlige virksomheter, samt privat IT-bransje.

- Mange er klare, men ikke alle har innsett hvilken oppgave man står overfor, sier Geir Arne Olsen som var en av innlederne, fra IT-leverandøren Evry.

UTFORDRINGER: Olav Petter Aarrestad, IT-direktør i Kartverket, i samtale med Geir Arne Olsen fra Evry. FOTO: Bjørn-Owe Holmberg

Kapasitetsutfordring

- Det utfordringsbildet Kartverket har sett siden vi startet med forberedelsene i Sandefjord er reelt. Det ser også ut til å stemme med leverandørenes oppfatning. Flere gir uttrykk for at det er en kapasitetsutfordring både blant kommuner og IT-leverandører, sier Kartverkets Olav Petter Aarrestad. Kartverket har av Kommunal- og moderniseringsdepartementet fått ansvaret for å koordinere IT-relaterte konsekvenser av kommune- og regionreformen.

- Ja vi nærmer oss en kapasitetsgrense, men Kartverket har vært flinke til å være tidlig ute med å varsle leverandørene, sier IKT-Norges Roger Schjerva.

"Extreme makeover"

En av kommunene som har kjent på både utfordringene, men også mulighetene kommunesammenslåing gir, er Sandefjord: Norges pilotkommune nummer én.

- Kommunesammenslåing er en "extreme makeover", sier Lars Petter Kjær, prosjektleder for digitalisering og nye løsninger i Sandefjord.

KORT TID: Lars Petter Kjær forteller om erfaringer fra pilotsammenslåingen. FOTO: Bjørn-Owe Holmberg.

Han understreker at de kommunene som nå står foran kommunesammenslåing har kort tid til å tilrettelegge og at IKT-plattformen må virke. Men en slik arbeidskrevende prosess innebærer muligheter til å ruste opp infrastrukturen.

- Det er viktig å forstå at digitalisering ikke er et IT-prosjekt, men at det dreier seg om utvikling og levering av tjenester til innbyggerne. Satsingen vi i Sandefjord gjør på digitalisering ville ikke vært mulig uten kommunesammenslåingen, sier Kjær.

Idédugnaden samlet aktører fra kommunal, statlig og privatsektor for diskusjon rundt hvordan man mest effektivt kan gjennomføre reformene digitalt . FOTO: Bjørn-Owe Holmberg

Last ned presentasjoner

Her finner du foredragene fra workshopen: