- Det betyr at de 311 kommunene og de 11 fylkeskommunene som er involvert nå bare har tiden og veien og må holde trykket oppe for å komme i mål 1. januar 2020. Bare i matrikkelen, eller eiendomsregisteret, er det snakk om 100 millioner endringer, sier prosjektleder Bernt Audun Strømsli i Kartverket.

Det er Kartverket som koordinerer for den digitale gjennomføringen av kommune- og regionreformene på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

600 IKT-systemer

En av konsekvensene av kommune- og regionreformene er at alle de 311 involverte kommunene får nye kommunenumre.

Kommune-Norge har rundt 600 IKT-systemer, hvor kommunenummer er koblingsnøkkel mot andre systemer, som NAV, enhetsregisteret og folkeregisteret.

Sjekkliste

For å gjøre jobben litt enklere for kommunene og fylkene, har Kartverket laget en sjekkliste for oppgaver som må gjennomføres.

Det ligger 60 oppgaver på sjekklista. Noen omhandler oppgaver knyttet til både kommune- og regionreformene, samt grensejustering.

Les mer