Kommune- og regionreformene går videre - inn i 2019. Norgeskartet endres, og grenser, adresser og kretser blir tilpasset i matrikkelen, som er Norges offisielle eiendomsregister, i henhold til vedtakene som trer i kraft 1. januar. Endringene i matrikkelen flyter videre til folkeregisteret, Posten og andre brukere av matrikkelinformasjon. Det betyr at personer som er omfattet av endringene, vil bli registrert med nye og gjeldende opplysninger fra 1. januar, via oppdateringene som skjer i matrikkelen nyttårshelgen 2018/2019.

Ventet nesten 100 år

Rindal kommune søkte om overflytting til Sør-Trøndelag fylke første gang i 1923, den gangen sammen med Surnadal kommune. De sendte ny søknad i 1949, som de fikk avslag på av Schei-komiteen, i 1962. Kommende nyttårshelg blir overflyttingen en realitet. Kommunen bytter fylkestilhørighet fra Møre- og Romsdal til Trøndelag med virkning fra 1. januar 2019, og som en følge av dette får de også nytt kommunenummer: 5061 Rindal kommune.

To grensejusteringer

Det er også to kommunegrensejusteringer som trer i kraft 1.1.2019. Dette innebærer at deler av en kommune endrer kommunetilhørighet. På kartet tegnes ny kommunegrense, og i matrikkelen flyttes adresser, kretser og grenser som er involvert i disse to områdene.

Det betyr at de som bor i et slik område, vil knyttes til en ny skolekrets, og ved valg skal stemme avgis i ny krets. Kanskje får eiendommene nye gårdsnummer og ny adresse. Gårdsnummer og adresser skal være unike innenfor en kommune, og det betyr endringer ved doble eller flerdoble forekomster. Alle opplysninger for adresser og annen digital informasjon blir tilknyttet nytt kommunenummer.

De to kommunegrensejusteringene som skjer 1. januar 2019, er at området «Maurset» flyttes fra Hornindal til Stryn kommune, og at Hovlandsdalen flytter fra Birkenes til Evje og Hornnes kommune.

Ny administrativ inndeling på Svalbard

Den siste endringen kommende nyttårshelg er på Svalbard. Ny administrativ inndeling trer i kraft ved at dagens tredelte nummerinndeling i matrikkelen på Svalbard oppheves. Ny inndeling skal omfatte hele Svalbard, inkludert Hopen og Bjørnøya. Den nye nummerinndelingen medfører at Svalbard får 2100, mot tidligere 2111 Spitsbergen, 2121 Bjørnøya og 2131 Hopen.

Ta kontakt

Endringene som trer i kraft 1.1.2019 er ikke så omfattende som kommune- og fylkesreguleringene som skjer ved overgangen fra 2019 til 2020, da 43 nye kommuner og 6 nye fylker oppstår parallelt.

Se artikkel angående nye kommune- og fylkesnummer som vil gjelde fra 1.1.2020.

Det er likevel like viktig å lykkes, og Kartverket er i rute med reguleringene som trer i kraft 1.1.2019. Hvis du har behov for mer informasjon om hvordan vi jobber med reformene i Kartverket, så ta kontakt med oss. Kontaktpersoner:

  • Bernt A. Strømsli, e-post Bernt.Stromsli@kartverket.no
  • Wenche Rognås, e-post Wenche.Rognas@kartverket.no

Les mer