Eiendomsobjekter for salg eller belåning vil kunne få endringer i adresser og matrikkelnummer fra årsskiftet. Mange innbyggere får nye adresser, samt at gårds- og bruksnumre kan bli endret i nye og sammenslåtte kommuner. Meglere og banker bør være ekstra oppmerksomme på endringer i områder som treffer dem og deres kunder.

– Kartverkets budskap til banker og eiendomsmeglere er at de må være ekstra oppmerksomme på stengingstidspunktene i desember. Høsten bør planlegges godt, slik at de ikke blir sittende igjen med uløste saker på denne siden av årsskiftet, sier formidlingsdirektør Tomas Martin Holtan.

Han anbefaler at banker og eiendomsmeglere vurderer og planlegger for hva stengingen betyr for deres interne saksgang/saksbehandling, og hvilke konsekvenser endringer i data på nyåret får for håndtering av eiendomssalg, som er annonsert i 2019.

Les mer om stenging av matrikkel og grunnbok.

Hva er matrikkelen?
Hva er grunnboken?

Kartlegg konsekvenser for egen saksbehandling

– Meglere som bestiller meglerpakker, grunnboksutskrifter etc. før nyttår, må blant annet være klar over at det kan bli forandringer i matrikkelnummeret fra 1. januar 2020. Data som hentes fra matrikkelen etter 13. desember og frem til nyttår vil være oppdatert pr. 13. desember. Dette innebærer for  eksempel at en eventuell hjemmelsovergang som tinglyses i perioden 13. desember til 27. desember ikke vil være  i matrikkelen før etter nyttår, sier Holtan.

Bank og meglerhusene anbefales å gjennomgå sine tjenester for eiendomsinformasjon slik de har kontroll på gamle og nye matrikkel- og grunnboksdata i sine saksbehandlersystem fra januar 2020.

Gamle og nye matrikkelenheter

Kunder og objekter for salg eller belåning vil kunne få endringer i kommunenavn, adresser og matrikkelenheter fra 1. januar 2020. Kartverket aksepterer både gammel og ny matrikkelenhet ved tinglysing i grunnboken i 90 dager etter nyttår. Dette betyr at avtaler, hjemmelsdokumenter, pantedokumenter, konsesjonserklæringer ol., som er produsert før nyttår med gammel matrikkelenhet kan benyttes for tinglysing frem til 30. mars 2020.

  • Grunnboksutskrift som bestilles elektronisk etter 27. desember 2019 kl. 20.00, vil bli sendt ut 2. januar 2020 med gammel matrikkelenhet.
  • Avtaler om overtagelser bør legges inn i god tid før stenging av grunnboken med tanke på overskjøting og utbetaling av klientmidler. Forsinkelser på grunn av eventuell retur ved feil i dokumenter el., må det også tas høyde for.

Andre konsekvenser av stenging av matrikkel og grunnbok

  • Det er ingen matrikkelføring i landets kommuner i perioden matrikkelen er stengt. Dette betyr bl.a. at eiendomsdannelse, adressering eller bygningsregistering ikke kan utføres.
  • Ingen elektronisk innsending av matrikkeldokumenter til tinglysing.
  • Ingen føring av konsesjon i matrikkelen. Hvor konsesjonsavklaring ikke allerede er registret i matrikkelen, må dette gjøres på papir for eiendommer som skal tinglyses fra 16. desember og frem til nyttår. Kommunen kan godkjenne disse manuelt i denne perioden. Konsesjonsavklaringen må sendes inn til Kartverket i samme konvolutt som hjemmelsdokumentet. Behandling av konsesjon er beskrevet nærmere på våre nettsider.
  • Ingen tinglysing, hverken elektronisk eller på papir i perioden 27. desember kl. 20 til 2. januar 2020. 
  • Mottatte papirdokumenter 27. desember vil få prioritet 27. desember 2019 kl. 21.00.
  • Mottatte papirdokumenter etter 27. desember vil få prioritet 2. januar 2020 kl. 21.00.
  • Elektronisk tinglysing stenges helt 27. desember kl. 20.00, og åpner igjen 2. januar 2020.

Les mer om kommune- og regionreformene.